Boek

Auteur, A., & Auteur, B. (Publicatiejaar). Titel: Ondertitel. Naam uitgever.

 • 1 auteur
Kemper, P. (2019). Spelregels van praktijkgericht onderzoek: van aanleiding tot aanbeveling. Pearson.

Verwijzing in de tekst: (Kemper, 2019)

Verwijzing als lopende tekst: Kemper (2019)

 • tot 20 auteurs

Hurtienne, J., Löffler, D., Hüsch, C., Reinhardt, D., Tscharn, R., & Huber, S. (2020). Happy is up, sad is down: 65 metaphors for design. BIS Publishers.

Verwijzing in de tekst: (Hurtienne et al., 2020)

Verwijzing als lopende tekst: Hurtienne et al. (2020)

 • vanaf 21 auteurs

Van den Broek, T., De Haan, G., Siemensma, H., Buijs, B., Cremers, P., Van Dam, M., Van Hoof, K., De Jong-Lam, T., Laagland-Fokker, M., Lagermann, C., Lighthaart, G., Middel, A., Peyré, J., Schoone, H., Vegh, G., Verlaan-van Ommeren, E., Vroege, M., Vuurmans, A. C., Van der Windt-Wielaard, I., . . . Schaeffer, S. (2017). Flits: Voortgezet technisch lezen: Antwoordenboek plus groep 8: Blok A – Blok B – Blok C – Blok D. Noordhoff Uitgevers.

Verwijzing in de tekst: (Van den Broek et al., 2017)

Verwijzing als lopende tekst: Van den Broek et al. (2017)

 • auteur is samenwerkingsverband

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.

Verwijzing in de tekst: (Werkgroep APA, 2021)

Verwijzing als lopende tekst: Werkgroep APA (2021)

 • organisatie als auteur en gelijk aan uitgever

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association: The official guide to APA style (7th edition).

Verwijzing in de tekst: (American Psychological Association, 2020)
Verwijzing als lopende tekst: American Psychological Association (2020)

 

E-book

 • e-book met DOI

Auteur, A. (Publicatiejaar). Titel cursief. Naam uitgever. https://doi.org/xxxx

Nijs, J. (2016). Centrale sensitisatiepijn in de klinische praktijk. Bohn Stafleu van Loghum. https://doi.org/10.1007/978-90-368-0925-2

Verwijzing in de tekst: (Nijs, 2016)

Verwijzing als lopende tekst: Nijs (2016)

 •  e-book zonder DOI

Auteur, A. (Publicatiejaar). Titel cursief. Naam uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://xxxx of https://xxxx

McKinney, M., Pattison, K., LeMire, S., Anders, K., & Nicole Hagstrom-Schmidt, N. (Eds.). (2021). Howdy or Hello? Technical and Professional Communication (Revised Pilot Edition). Texas A&M University. Geraadpleegd op 31 mei 2021, van https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/howdy-or-hello-technical-and-business-communications

Verwijzing in de tekst: (McKinney et al., 2021)

Verwijzing als lopende tekst: McKinney et al. (2021) 

Naslagwerk

Wanneer een woord in een naslagwerk (woordenboek of encyclopedie) wordt opgezocht om zeker te zijn van de betekenis hoeft er niet naar verwezen te worden, wel als er uit het naslagwerk wordt geciteerd of geparafraseerd.

 

De bronvermelding van een naslagwerk verschilt niet met die van een boek, maar vaak hebben naslagwerken alleen redacteur(s) of helemaal geen auteur(s).

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel cursief. Naam uitgever.

 • met auteurs

Den Boon, T., & Hendrickx, R. (met Van der Sijs, N., Etymologie). (2015). Groot woordenboek van de Nederlandse taal (15e herziene editie). Van Dale.

Verwijzing in de tekst: (Den Boon & Hendrickx, 2015)

Verwijzing als lopende tekst: Den Boon en Hendrickx (2015)

 • zonder auteurs
Groot woordenboek hedendaags Nederlands (4e editie). (2008). Van Dale.

Verwijzing in de tekst: (Groot woordenboek hedendaags Nederlands, 2008)

Verwijzing als lopende tekst: Groot woordenboek hedendaags Nederlands (2008) 

 • deel uit meerdelig werk

Kloft, J. (Bearb.). (1979). Inventar des Urkundenarchivs der Fürsten von Hatzfeldt-Wildenburg zu Schönstem/Sieg. In Band 2 Regesten Nr. 451 bis 1050 (pp. 1467-1536). Rheinland-Verlag.

Verwijzing in de tekst: (Kloft, 1979)

Verwijzing als lopende tekst: Kloft (1979) 

 • online

Lemma. (jaar, dag maand of z.d.). In Titel naslagwerk. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://xxxx of https://xxxx

ADHD. (2020, 1 september). In Wikipedia. Geraadpleegd op 30 september 2020, van https://nl.wikipedia.org/wiki/ADHD

Verwijzing in de tekst: ("ADHD", 2020)

Verwijzing als lopende tekst: "ADHD" (2020)

Hoofdstuk uit een boek

Als je een hoofdstuk uit een boek hebt geraadpleegd dat door één of meer specifieke redacteurs samengesteld is, verwijs je naar dat hoofdstuk.

De bronvermelding bevat informatie over zowel het hoofdstuk als over het boek.  Dat werkt als volgt:

 

Auteur, A. (Publicatiejaar). Titel van hoofdstuk: Ondertitel. In A. Redacteur (Red.), Titel van het boek: Ondertitel (pp. xx-xx). Naam uitgever.

 

Honingh, M., & Meijer, A. (2018). Lessen uit coproductie in vier sectoren. In A. Meijer, M. Honingh, T. Steen, B. Verschuere, & T. Brandsen (Reds.), Coproductie in de publieke sector (pp. 105-132). Boom Bestuurskunde.

Verwijzing in de tekst: (Honingh & Meijer, 2018)

Verwijzing als lopende tekst: Honingh en Meijer (2018)

 • bij een hoofdstuk uit een e-book noem je ook de URL of https://doi.org/xxxx:

Zeleke, W. A., Hughes, T. L., & Drozda, N. (2020). Home–school collaboration to promote mind–body health. In C. Maykel & M. A. Bray (Eds.), Promoting mind–body health in schools: Interventions for mental health professionals (pp. 11–26). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000157-002

Verwijzing in de tekst: (Zeleke et al., 2020)

Verwijzing als lopende tekst: Zeleke et al. (2020) 

Tijdschriftartikel

 • wetenschappelijk artikel op papier

Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (Publicatiejaar). Titel van het artikel. Naam tijdschrift, jaargang(nummer), pagina's.

De Vries, D., Sumter, S., Notten, N., & Rozendaal, E. (2020). De spiegel van de sociale media: Een exploratieve studie naar de online zelfpresentatie van tweens. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 48(4), 209-230.

Verwijzing in de tekst: (De Vries et al., 2020)

Verwijzing als lopende tekst: De Vries et al. (2020)

 • wetenschappelijk artikel met DOI

Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (Publicatiejaar). Titel van het artikel. Naam tijdschrift, jaargang(nummer), pagina's. https://doi.org/xxxx

Lachner, A., Backfisch, I., Hoogerheide, V., Van Gog, T., & Renkl, A. (2020). Timing matters! Explaining between study phases enhances students’ learning. Journal of Educational Psychology, 112(4), 841–853. https://doi.org/10.1037/edu0000396

Verwijzing in de tekst: (Lachner et al., 2020)

Verwijzing als lopende tekst: Lachner et al. (2020) 

 • tijdschriftartikel zonder DOI

Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (Publicatiejaar). Titel van het artikel. Naam tijdschrift, jaargang(nummer), pagina's. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http(s)://xxxx 

Janssenswillen, P., & Placklé, I. (2020). Ontwerp van een krachtige leeromgeving voor erfgoededucatie: Een interdisciplinaire good practice voor het beroepsonderwijs. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 41(1), 17-26. Geraadpleegd op 21 januari 2021, van https://registratiesite.brlo.nl/home/nl-nl/shop/media/attachment/666/naar-tijdschrift

Verwijzing in de tekst: (Janssenswillen & Placklé, 2020)

Verwijzing als lopende tekst: Janssenswillen en Placklé (2020)

 

Krantenartikel

 • krantenartikel op papier

Auteur, A. (jaar, dag maand). Titel van het artikel. Naam krant, p. paginanummer.

Voormolen, S. (2020, 15 maart). Stamboom toont pad van het virus. NRC Weekend: Wetenschap, pp. 6-7, 9.

Verwijzing in de tekst: (Voormolen, 2020)

Verwijzing als lopende tekst: Voormolen (2020)

 • krantenartikel online

Auteur, A. (jaar, dag maand). Titel van het artikel. Naam krant. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://xxxx of https://xxxx

Gander, K. (2020, 29 april). COVID-19 vaccine being developed in Australia raises antibodies to neutralize virus in pre-clinical tests. Newsweek. Geraadpleegd op 30 juni 2020, van https://www.newsweek.com/australia-covid-19- vaccine-neutralize-virus-1500849

Verwijzing in de tekst: (Gander, 2020)

Verwijzing als lopende tekst: Gander (2020)

Webpagina

Auteur, A. (jaar van uitgave, dag maand). Titel webpagina. Naam website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://xxxx of https://xxxxx

 • Als de webpagina naast een jaartal ook maand en/of dag vermeldt, wordt deze eveneens in de bronnenlijst genoemd; in de verwijzing in de tekst wordt alleen het jaartal vermeld.
 • Bij veel webpagina’s zonder een jaartal of datum staat onderaan de pagina wel een vermelding van het copyright (auteursrecht), vaak met een ©. Dit zegt niets over de publicatiedatum van de webpagina, alleen over het jaar van copyright van de gehele website. Noteer daarom in deze gevallen z.d. (=zonder datum).
 • Wanneer verschillende webpagina’s van een website worden geraadpleegd, krijgt iedere pagina met een eigen URL een eigen vermelding.

 Voorbeelden:

 • nieuwswebsite

Felix, N. (2018, 15 maart). Knuffelen we onze wilde dieren dood? NOS Nieuws. Geraadpleegd op 19 februari 2021, van https://nos.nl/op3/artikel/2222550-knuffelen-we-onze-wilde-dieren-dood.html

Verwijzing in de tekst: (Felix, 2018)
Verwijzing als lopende tekst: Felix (2018) 

 •  blog

Meindersma, C. (2021, 19 januari). Is een disclaimer op de website nuttig? Charlottes Law and Fine Prints. Geraadpleegd op 20 januari 2021, van https://www.charlotteslaw.nl/is-een-disclaimer-op-de-website-nuttig/

Verwijzing in de tekst: (Meindersma, 2021)
Verwijzing als lopende tekst: Meindersma (2021)

 

Rapport, jaarverslag, brochure (informele publicaties)

 • Tussen de ronde haken kunnen ter identificatie aanvullende gegevens zoals editie, deel-, uitgave- of volumenummer worden opgenomen.
 • Indien nodig kan tussen vierkante haken een omschrijving ter identificatie worden gegeven voor minder gangbare informele publicaties, zoals brochures, beleidsnota’s, persberichten, etc. 

Voorbeelden: 

 • op papier

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van publicatie (Uitgavenummer). Naam uitgever.

 

Van der Werff, S., Van Kesteren, J., Ter Weel, B., & Smits, T. (2021). Gevolgen crisis op kwaliteit van werk (Rapport 2020-85). SEO Economisch Onderzoek.

Verwijzing in de tekst: (Van der Werff et al., 2021)
Verwijzing als lopende tekst: Van der Werff et al. (2021)

 

 Voedingscentrum. (z.d.). Overgewicht: Wat is een gezond gewicht en hoe bereik ik dat? [Folder].

Verwijzing in de tekst: (Voedingscentrum, z.d.)
Verwijzing als lopende tekst: Voedingscentrum (z.d.)

 • online: zet er 'Geraadpleegd op..., van http(s)//:xxxx 'of DOI-link bij

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel document (Uitgavenummer). Naam uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://xxxx of https://xxxx

 

Boone, J. (2020). Pricing above value: Selling to an adverse selection market (Discussion paper 2020-023). Tilburg University. Geraadpleegd op 15 januari 2021, van https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/pricing-above-value-selling-to-an-adverse-selection-market

Verwijzing in de tekst: (Boone, 2020)

Verwijzing als lopende tekst: Boone (2020)

Proefschrift, afstudeerscriptie, stageverslag

 • Neem bij ‘Omschrijving’ over wat in de publicatie staat of geef zelf een omschrijving.
 • Naar een eerder gemaakt (eigen) werkstuk, bijvoorbeeld een stageverslag, Verwijs je in de tekst en in de bronnenlijst.

Voorbeelden: 

 • op papier

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van publicatie [Omschrijving]. Naam universiteit of hogeschool. 

Arends, F. (2016). Placement report: TWK Municipality Grabouw [Stageverslag]. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Verwijzing in de tekst: (Arends, 2016)
Verwijzing als lopende tekst: Arends (2016)

 • online uit databank of repository

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van publicatie [Omschrijving, Naam universiteit of hogeschool]. Naam databank. 

Van Oel, F. (2020). Een kwalitatief onderzoek naar hoe logopedisten omgaan met hulpvragen op gebied van spreken met een Nederlands accent [Afstudeerscriptie, Hanzehogeschool Groningen]. HBO Kennisbank.

Verwijzing in de tekst: (Van Oel, 2020)

Verwijzing als lopende tekst: Van Oel (2020)

 • online van (eigen) website

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van publicatie [Omschrijving, Naam universiteit of hogeschool]. Naam uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http(s)://xxxx 

‘t Hart, F. M. A. (2017). Zorgplicht bij financiële dienstverlening [Academisch Proefschrift, Universiteit van Amsterdam]. Hart advocaten. Geraadpleegd op 9 november 2020, van https://www.hartadvocaten.nl/media/d/fmathartzorgplichtbijfinancieledienstverlening.pdf

Verwijzing in de tekst: (‘t Hart, 2017)
Verwijzing als lopende tekst: ‘t Hart (2017)

Social media

Auteur, A. (jaar, dag maand). Inhoud bericht tot maximaal 20 woorden [Omschrijving]. Naam medium. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://xxxx of https://xxxx

 • Verwijs alleen naar originele berichten. Pinterest bijvoorbeeld bevat geen oorspronkelijk materiaal maar linkt naar bestaande bestanden. Klik voor de juiste verwijzing op de afbeelding om de originele URL te achterhalen.
 • Neem de inhoud van het bericht letterlijk over, inclusief eventuele afwijkende spelling, hashtags en emoji’s.
 • De meeste tekstbestanden kunnen emoji’s weergeven. Geef als dat niet mogelijk is een omschrijving tussen vierkante haakjes.
 • Facebook

News From Science. (2019, 21 juni). Are you a fan of astronomy? Enjoy reading about what scientists have discovered in our solar system—and beyond? This [Image attached] [Status update]. Facebook. Geraadpleegd op 20 mei 2020, van https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type=3&theater

Verwijzing in de tekst: (News From Science, 2019)

Verwijzing als lopende tekst: News from Science (2019) 

 • Instagram/ Twitter/ TikTok: noteer [@gebruikersnaam] achter de naam van auteur of organisatie:

Rijksmuseum [@Rijksmuseum]. (2019, 9 september). Recent study proves visiting a museum makes you happy and has a positive effect on your sense of community and [Foto]. Instagram. Geraadpleegd op 22 juni 2020, van https://www.instagram.com/p/B1v9EV9CnSU/

Verwijzing in de tekst: (Rijksmuseum, 2019)
Verwijzing als lopende tekst: Rijksmuseum (2019)

Afbeelding van internet

Auteur, A. (jaar, dag maand). Titel [Omschrijving]. Naam website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http(s)://xxxx

 • afbeelding met CC-licentie

In dit voorbeeld biedt de fotograaf op Flickr een foto aan met een CC-licentie: de foto mag worden hergebruikt met bronvermelding, niet voor commerciële doeleinden en de foto mag niet worden verspreid als deze bewerkt is. De bronvermelding ziet er als volgt uit:

 

Herrmann, R. (2013, 2 november). Ciha Fen Tree [Foto]. Flickr. Geraadpleegd op 22 april 2015, van https:// www.flickr.com/photos/yoorock/10790884613/

 

De CC-licentie vereist dat behalve de naam van de maker ook de link wordt opgenomen die verwijst naar uitleg over hergebruik. Deze link wordt weergegeven in de bronverwijzing:

 

Verwijzing in een document op papier: Omslagfoto: Herrmann, 2013. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0

Verwijzing in een elektronisch document: Omslagfoto: Herrmann, 2013. CC BY-NC-ND 2.0.

 

Kijk voor meer informatie Bijzondere bronvermeldingen: Afbeeldingen of in het boekje De APA-richtlijnen uitgelegd 4.1.3 Afbeelding als illustratie.

Audio (muziek, podcast)

Auteur, A. (jaar van uitgave of datum). Titel [Omschrijving]. Naam uitgever.

 • Geef bij geluidsopnamen die ALLEEN online te beluisteren zijn, bijvoorbeeld SoundCloud, ook de naam van het platform, de raadpleegdatum en de URL.
 • Noteer voor muziekalbums de artiest of groep als auteur.
 • Geef bij een vermelding van klassieke werken de naam van de componist als auteur, bij de omschrijving de uitvoerende(n) en tussen haakjes het jaar waarin de compositie werd gepubliceerd.
 • Het is niet nodig om muziekplatforms als Spotify of iTunes te vermelden.

Voorbeelden: 

 • Muziekalbum

Prokofiev, S. (2009). Peter and the wolf [Album opgenomen door Sting, C. Abbado, & Chamber Orchestra of Europe]. Deutsche Grammophon. (Origineel werk gepubliceerd in 1936)

Verwijzing in de tekst: (Prokofiev, 1936/2009)
Verwijzing als lopende tekst: Prokofiev (1936/2009)

 • Lied

Mozart, W. A. (1990). Introitus: Kyrie [Lied opgenomen door F. Lott, F. Welser-Möst, R. Cooke, & London Philharmonic Orchestra]. Op Requiem. Warner Classics. (Origineel werk gepubliceerd in 1791)

Verwijzing in de tekst: (Mozart, 1791/1990)
Verwijzing als lopende tekst: Mozart (1791/1990)

 • Podcast

Auteur, A. (Presentator). (Datum verschijning). Titel podcast [Audio podcast]. Uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http(s)://xxxx

 • vermeld de host(s) of presentator(s) van de podcast als auteur, met zijn rol tussen de haakjes;
 • verschijningsdatum kan één jaar zijn, een periode van een aantal jaar of een jaar in verleden tot heden (2018; 2018-2019; 2020-heden);
 • als gegevens ontbreken, bijvoorbeeld een afleveringsnummer, de uitgever of de URL, komt deze informatie te vervallen.

Cornelisse, P. (Presentator). (2020). De verwarde cavia [Audio podcast]. Geraadpleegd op 11 juni 2021, van https://open.spotify.com/show/0Ce530BffkWH8QtgLQr44J

Verwijzing in de tekst: (Cornelisse, 2020)
Verwijzing als lopende tekst: Cornelisse (2020) 

 • Podcastaflevering:

Auteur, A. (Presentator). (Datum verschijning aflevering). Titel aflevering (omschrijving). In Titel podcast [Aflevering podcast]. Uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http(s)://xxxx

Blokhuis, L. (Presentator). (2020, 6 november). Simon & Garfunkel – The Sound of Silence (Seizoen 2, nr. 1). In Top 2000 a gogo [Aflevering audio podcast]. NTR. Geraadpleegd op 30 november 2020, van https://podcasts.apple.com/nl/podcast/simon-garfunkel-the-sound-of-silence/id1492682373?i=1000497502452&l=en

Verwijzing in de tekst: (Blokhuis, 2020)
Verwijzing als lopende tekst: Blokhuis (2020)

Video (YouTube, serie, tv-programma)

Auteur, A. (Functie). (jaar van uitgave of datum). Titel [Omschrijving]. Naam uitgever.

 • Noem bij een audiovisueel werk de regisseur als auteur. Wordt deze naam niet vermeld, noteer de naam van een andere medewerker, bijvoorbeeld de presentator, schrijver of producent. Zet de functie tussen haakjes achter de naam in de taal van het bestand.
 • Achter de omschrijving kan eventueel een puntkomma met een toelichting worden gezet, bijvoorbeeld een ‘extended edition’ of ‘director’s cut’ van een speelfilm op dvd.

Voorbeelden:

 • speelfilm

Fleming, V. (Director). (1939). Gone with the wind [Film]. Selznick International Pictures; Metro-Goldwyn-Mayer.

Verwijzing in de tekst: (Fleming, 1939)
Verwijzing als lopende tekst: Fleming (1939)

 • serie
Serling, R. (Executive Producer). (1959–1964). The twilight zone [TV series]. Cayuga Productions; CBS Productions. 

Verwijzing in de tekst: (Serling, 1959-1964)
Verwijzing als lopende tekst: Serling (1959-1964)

 •  aflevering van een serie

Van Dongen, J. (Regisseur & Samensteller). (2019, 31 oktober). Officieren van justitie in de fout. In M. Blaas (Eindred.), Zembla [Aflevering tv-programma]. BNNVARA.

Verwijzing in de tekst: (Van Dongen, 2019)
Verwijzing als lopende tekst: Van Dongen (2019)

 • YouTube en andere videoplatforms: noteer de naam van persoon of organisatie die de video geüpload heeft als auteur, dit hoeft niet de maker van de video te zijn.

Harvard University. (2019, August 28). Soft robotic gripper for jellyfish [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs

Verwijzing in de tekst: (Harvard University, 2019)
Verwijzing als lopende tekst: Harvard University (2019)

Congres- of conferentiebijdrage

 • Neem achter de titel tussen vierkante haken een omschrijving op van de bijdrage zoals die op het congres, symposium of congres werd benoemd.
 • Noem alle opgegeven auteurs van de voordracht of presentatie, ook als zij fysiek niet aanwezig waren.
 • Noem de begin- en einddatum van het congres (jaar, begindag-einddag maand) als deze over verschillende dagen plaats gevonden heeft.
 • Neem de locatie van het congres, symposium of conferentie op.

Voorbeelden:

 • op papier 

 Spreker, A. (jaar, dag maand). Titel van de bijdrage [Type bijdrage]. Naam congres, Locatie.

 • online

 Spreker, A. (jaar, dag maand). Titel van de bijdrage [Type bijdrage]. Naam congres, Locatie. https://doi.org/xxxx

Spreker, A. (jaar, dag maand). Titel van de bijdrage [Type bijdrage]. Naam congres, Locatie. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http(s)://xxxx

Aazami, A. (2020, 6 februari). Schone energie voor ieder mens [Keynote]. Duurzaam Gebouwd Congres, Assen. Geraadpleegd op 10 februari 2021, van https://www.duurzaamgebouwdcongres.nl/terugblik-2020

Verwijzing in de tekst: (Aazami, 2020)
Verwijzing als lopende tekst: Aazami (2020)

Juridisch werk

 • wettekst uit een boek (hierbij gelden de richtlijnen voor een boek)
Geugjes, H. C., & Hopman, K. U. J. (2021). Sociale zekerheidsrecht begrepen (8e druk). Boom Juridisch.

Verwijzing in de tekst: (Geugjes & Hopman, 2021)

Verwijzing als lopende tekst: Geugjes en Hopman (2021)

 •   wettekst online

Alle Nederlandse wetten staan op de website wetten.overheid.nl. De titel staat vooraan en de datum is de dag van uitgifte. In de tekst kan naar het artikel- en/of lidnummer worden verwezen.

 

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. (1992, 24 september). Overheid.nl. Geraadpleegd op 27 mei 2020, van https://wetten.overheid.nl/BWBR0005662

Verwijzing in de tekst: (Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, 1992, Artikel 31a, lid 1)
Verwijzing als lopende tekst: Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (1992, Artikel 31a, lid 1)

 

Dataset of app

Datasets bestaan uit onderzoeksgegevens (‘ruwe data’) die in een document zijn gebruikt voor bijvoorbeeld een tabel.

 • Als er geen versienummer is wordt deze weggelaten.
 • Het jaar van uitgave voor ongepubliceerde sets is het jaar van verzameling.

Eigenaar van de set. (jaar van uitgave). Naam van het bestand (Versienummer) [Dataset]. Naam uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://xxxx of https://xxxx of https://doi.org/xxxx

 

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2020). Internet jongeren; toegang, gebruik, faciliteiten en online aankopen [Dataset]. Geraadpleegd op 28 februari 2021, van https://data.overheid.nl/dataset/4c1674c0-49aa-47a9-8cf7-fd19a0ec7b4f

Verwijzing in de tekst: (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020)

Verwijzing als lopende tekst: Centraal Bureau voor de Statistiek (2020)

 

Computerprogramma of app

 • Voor algemeen bekende programma’s als Word, Excel, Photoshop en SPSS hoeft geen vermelding gegeven te worden.

Auteur, A. (jaar van uitgave). Naam van programma (Versienummer) [Omschrijving van inhoud]. Naam uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://xxxx of https://xxxxx

 

Koha-community. (2021). Koha Library Software (Version 20.05.09) [Computerprogramma]. Koha. Geraadpleegd op 28 februari 2021, van https://download koha-community.org

Verwijzing in de tekst: (Koha-community, 2021)

Verwijzing als lopende tekst: Koha-community (2021)

 

NS Reizigers. (2020). NS Reisplanner Xtra voor Android (Versie 6.0.50b) [App]. Geraadpleegd op 19 oktober 2020, van https://ns-reisplanner-xtra.softonic.nl/android

Verwijzing in de tekst: (NS Reizigers, 2020)

Verwijzing als lopende tekst: NS Reizigers (2020)

Test jezelf!

[anchornavigation]