Wat is NEN Connect?

is een online database van de Nederlands Normalisatie-instituut en de Stichtning NEC; en biedt toegang tot:

  • Alle Nederlandse normen (NEN, NPR, NTA, HKZ)
  • Alle in Nederland aanvaarde Europese en internationale normen (NEN-EN, NEN-EN-ISO, NEN-ISO, NEN-EN-IEC en NEN-IEC)
  • Alle internationale normen (ISO en IEC)
  • Praktijkgidsen van NEN

Soorten normen

De verschillende typen afspraken in Nederland en de verschillen kort op een rij:

 

 

De meest voorkomende internationale afspraken op een rij:

Begrippen uit NEN Connect

CEN = Comité Européen de Normalisation (Frans); standaardiseringsorganisatie, die draagt bij tot de doelstellingen van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

CENELEC = Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (Frans); standaardiseringscomité verantwoordelijk voor Europese standaardisering in het domein van de elektrotechniek.

ICS-code = International Classification for Standards code; wordt gebruikt voor het classificeren van normen en normatieve documenten in  databases.

IEC = International Electrotechnical Commission (Zwitserland) ontwikkelt en publiceert internationale normen voor elektrische componenten en apparatuur.

ISO = International Organisation for Standardization; een internationale organisatie die normen vaststelt.

PGS = Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Verwante informatie

Gratis webinar "Aan de slag met Energieprestatie 2.0"

Op 1 januari 2021 gaat de bepalingsmethode NTA 8800 van kracht. Vanaf dat moment moeten vergunningsaanvragen voor alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2021 het energielabel vastgesteld op basis van NTA 8800. Wat betekenen deze veranderingen in de praktijk voor de kwaliteitsborging, opnameprotocollen en het energielabel?

Op 13 oktober organiseert NEN van 10.00 tot 11.45 uur een gratis webinar over de nieuwe energieprestatie van gebouwen. Voor meer info en inschrijven kijk hier.
 

[anchornavigation]