New / Trial Databases

Loading...
The following databases are newly acquired or being evaluated for a future subscription.
Art research database containing full-text journals, magazines and books and pictures covering fine, decorative and commercial art and architecture.

Full-text tijdschriften, magazines en boeken en afbeeldingen over schone kunsten, decoratieve en commerciële kunst en architectuur.
  • Dutch
New
Een digitale kennisbank in het sociale domein met gevalideerde kennis en informatie
Toegang tot 5 tijdschriften van Van Gorcum: Volgens Bartjens (tijdschrift voor reken- en wiskundeonderwijs, Zone (tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs), Tijdschrift Taal (tijdschrift voor opleiders en onderwijsadviseurs), Kleuteruniversiteit Magazine (tijdschrift voor professionals in basisonderwijs en kinderopvang en studenten van PABO en pedagogiek, Talent (tijdschrift over hoogbegaafdheid en toptalent)
Loading...
Loading...