Wat is NEN Connect?

is een online database van de Nederlands Normalisatie-instituut en de Stichtning NEC; en biedt toegang tot:

  • Alle Nederlandse normen (NEN, NPR, NTA, HKZ)
  • Alle in Nederland aanvaarde Europese en internationale normen (NEN-EN, NEN-EN-ISO, NEN-ISO, NEN-EN-IEC en NEN-IEC)
  • Alle internationale normen (ISO en IEC)
  • Praktijkgidsen van NEN

Soorten normen

De verschillende typen afspraken in Nederland en de verschillen kort op een rij:

 

 

De meest voorkomende internationale afspraken op een rij:

Begrippen uit NEN Connect

CEN = Comité Européen de Normalisation (Frans); standaardiseringsorganisatie, die draagt bij tot de doelstellingen van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

CENELEC = Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (Frans); standaardiseringscomité verantwoordelijk voor Europese standaardisering in het domein van de elektrotechniek.

ICS-code = International Classification for Standards code; wordt gebruikt voor het classificeren van normen en normatieve documenten in  databases.

IEC = International Electrotechnical Commission (Zwitserland) ontwikkelt en publiceert internationale normen voor elektrische componenten en apparatuur.

ISO = International Organisation for Standardization; een internationale organisatie die normen vaststelt.

PGS = Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Verwante informatie

[anchornavigation]