Digital Health

Welkom op de Libguide dHealth! 

Deze libguide geeft informatie over technologische ontwikkelen in zorg en welzijn en handvatten voor het innovatie- en implementatieproces.  

 

dHealth staat voor digitale gezondheidsinterventies en kunnen een positieve bijdrage leveren aan effectieve en duurzame gezondheidszorg. De inzet van technologie, apps en data spelen hierbij een rol (tno.nl., z.d.). De WHO geeft aan dat dHealth een integraal onderdeel dient te zijn van gezondheidsprioriteiten en ten goede dient te komen aan de mens. Men heeft als doel gesteld het gezondheidszorgstelsel te versteken door de inzet van digitale gezondheidstechnologieën voor consumenten, gezondheidsmedewerkers en zorgverstrekkers om patiënten mondiger te maken en gezondheid voor iedereen meer binnen handbereik te brengen (Global strategy on digital health 2020-2025, 2021)

[worldcat]

Databanken