Toepassen checklist ontwerpcriteria

Doorloop onderstaande checklist: 

  • Overbodige informatie is achterwege gelaten

  • Er is weinig geschreven tekst aan presentatie toegevoegd

  • Belangrijke informatie is expliciet onder de aandacht van de student gebracht

  • Beeld en tekst die bij elkaar horen zijn dicht bij elkaar geplaatst

  • Beelden en woorden die bij elkaar horen zijn tegelijkertijd i.p.v. achtereenvolgens gepresenteerd

  • De student kan zelf het tempo van de bestudering van de clip bepalen

  • De voorkennis van de student is voldoende om de inhoud van de clip te kunnen begrijpen

  • Er wordt gesproken bij beelden i.p.v. geschreven

  • Waar mogelijk zijn relevante beelden gebruikt

  • De gesproken tekst is in omgangstaal 

Evalueer formatief

Formatief evalueren betekent dat je actief op zoek gaat naar adviezen ter verbetering van jouw kennisclip in wording. Je kunt hiervoor een collega, maar ook studenten vragen.  

 

Collega 

Collega’s hebben vaak ook verstand van het onderwerp en kunnen er op die manier naar kijken. Laat een collega jouw presentatie en het script/de steekwoorden zien en vraag om feedback. 

 

Studenten 

Bij studenten kun je navragen of de informatie duidelijk en te begrijpen is. 

Volgende stap..

[anchornavigation]