Wie ondersteunt wat rond kennisclips

 

 

 Voor vragen over de huisstijl

 

 

huisstijl@org.hanze.nl

 

 Voor vragen over auteursrecht

 

 

aip@org.hanze.nl

 

 Voor technische vragen over Kaltura  

 

 

multimedia@org.hanze.nl

 

 Voor vragen over Online Onderwijs

 

 

          blendedlearning@org.hanze.nl   

 

 Voor ICT-Support

 

 

www.hanze.nl/ictsupport

 

 Inhoud deze gids

 

 

multimedia@org.hanze.nl

 

Bronnen verantwoording

 

Een deel van deze libguide is tot stand gekomen naar voorbeeld van Saxion:

Lectoraat Rich Media and Teacher Learning. (2015). Kennisclip in 5 fasen. Geraadpleegd van http://www.rbbh.nl/kennisclip/

 

[anchornavigation]