Wat je hier kunt vinden

Welkom bij deze Library Guide over wetenschappelijke informatie. Je leest hier hoe je betrouwbare en wetenschappelijke informatie kunt herkennen en opzoeken. De volgende vragen worden beantwoord:

 

Verder kun je via het menu bovenin je zoekkennis testen met 5 vragen, of naar het contactoverzicht.

Wat is wetenschappelijke informatie?

Wetenschappers onderzoeken een vraag of een probleem en presenteren (meestal in een verslag) waar ze onderzoek naar gedaan hebben en wat hun bevindingen waren. Dit noemen we onderzoeksartikelen of onderzoeksverslagen.

De lezer van een onderzoek moet kunnen controleren of de inhoud juist is. Daarom is afgesproken dat de onderzoeker/auteur zijn of haar bevindingen verantwoordt

  • door een beschrijving van de onderzoeksmethoden
  • door bronvermeldingen (ook wel referenties genoemd)

Wetenschappelijk publicaties hebben een vaste indeling zodat snel gecontroleerd kan worden of het onderwerp aansluit bij de interesse of het vakgebied van de lezer. Het artikel begint meestal met een abstract (samenvatting).

Verder bevat een wetenschappelijke publicatie:

  • Inleiding waarin de vraag of probleemstelling staat
  • Methode waarmee de vraag beantwoord is
  • Resultaten waarnemingen, metingen, analyses
  • Discussie van de resultaten en de waarnemingen
  • Conclusies van het onderzoek

Leg je eigen vraag of onderzoek naast deze informatie en controleer of het onderzoek helpt bij het beantwoorden van jouw eigen hoofd- en deelvragen. Beantwoordt het de hele vraag of alleen een aspect ervan? Welk onderzoeksobject is gebruikt (welke personen, welke ziekte, groep, proces, etc.)

 

Onderzoek is leuk!

 

 

Met resultaten van onderzoek worden mooie dingen en nieuwe ontdekkingen gedaan!

Check onderstaande link voor veel leuke voorbeelden uit de wereld van de wetenschap. Jonge wetenschappers vertellen over hun leven en onderzoek vanuit verschillende achtergronden.

Faces of Science

Wetenschappelijk of populair

Soms is het lastig een wetenschappelijke publicatie te onderscheiden van een populair wetenschappelijk artikel of een artikel uit een vakblad. Over het algemeen kun je stellen dat de laatste twee eenvoudiger taalgebruik en minder gedetailleerde gegevens bevatten. Artikelen in een vakblad geven meestal praktische informatie voor een bepaalde beroepsgroep. Ook bevatten deze artikelen minder literatuurverwijzingen. Populair wetenschappelijke artikelen zijn vooral geschikt om je te oriënteren op een onderwerp.

 

►Check hier een voorbeeld van een populair wetenschappelijk artikel

 

Als je je diepgaander en kritischer in een onderwerp wilt verdiepen kun je beter een wetenschappelijke publicatie lezen. Vaak hebben andere mensen al onderzoek gedaan naar jouw vraagstuk of probleem. Dan hoef je niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden, maar kun je zo'n onderzoek gebruiken en kijken hoe dit in jouw situatie getoetst of ingezet kan worden. Kijk ook eens of bij een onderzoek goede enquête- of interview-vragen zijn gesteld. Deze vragen kun je misschien gebruiken om jouw onderzoeksmethodiek meer valide te maken. 

 

►Check hier een voorbeeld van een wetenschappelijk artikel

Waar vind je wetenschappelijke informatie?

Digitale wetenschappelijke tijdschriftartikelen zoek je het beste in een databank. Databanken zijn verzamelingen van digitale materialen zoals online kranten, tijdschriften, artikelen, e-books en video’s over een bepaald onderwerp.

  • bevatten vaak verwijzingen naar het artikel (titel, auteur, samenvatting, vindplaats van het artikel)
  • bevatten soms het volledige onderzoek (fulltext), meestal in pdf-formaat

Aangeleverde artikelen worden niet automatisch opgenomen door een databank. Ze worden voor plaatsing kritisch bekeken door onafhankelijke experts ("peer-reviewed" noemen we dat). Dat toont de betrouwbaarheid van de artikelen aan. Bovendien gaat de informatie in een databank niet snel verloren, in tegenstelling tot de informatie die je vindt via Google.

Omdat nog lang niet alle artikelen gratis te downloaden zijn sluit de mediatheek licenties af met uitgevers. Deze databanken zijn betaald en zijn dus alleen te benaderen als je studeert bij de Hanzehogeschool.

Via de site van de mediatheek vind je een veelheid aan databanken van uitgevers waarin je kunt zoeken naar wetenschappelijke artikelen. In de Library Guide van jouw opleiding vind je een lijst met databanken die relevant zijn voor jouw opleiding. 

Onderstaande link geeft een overzicht van alle databanken waar de Hanzehogeschool een abonnement op heeft.

[anchornavigation]