Nieuw project aanmaken

Wanneer je ATLAS.ti voor de eerste keer opent krijg je het volgende scherm te zien. Kies voor ‘Create New Project’ en kies een naam voor jouw project.

Het lege project opent vervolgens in het volgende scherm: het Startscherm.

Een bestaand project openen

Wanneer je al een project gemaakt hebt in ATLAS.ti en je wilt dat weer openen, kan dat op 2 manieren.

1: het project staat in het onderste deel van het scherm weergegeven - kies het;

2: het project is op een ander werkstation gemaakt - kies voor ‘Import Project Bundle’, zoek het juiste project en importeer het.

Deze optie gebruik je wanneer je de vorige keer op een mobiel device aan je project gewerkt hebt.

Kies deze optie, zoek het juiste bestand en importeer het.

Deze optie gebruik je wanneer het project nog in een vorige versie van ATLAS.ti gemaakt is.

Kies deze optie, zoek het juiste bestand en importeer het.

[anchornavigation]