Wat is de Query Tool?

De Query tool wordt gebruikt voor het nader bekijken van quotations op basis van (combinaties van) codes.

 

Zo krijg je een overzicht van alle quotations waarin bepaalde codes of codecombinaties voorkomen. 

Je kijkt dan op een inhoudelijke manier naar de resultaten van het coderen:

wat is er nu daadwerkelijk gezegd over bepaalde onderwerpen of thema's?

Video-instructie: Query Tool NL

Stap-voor-stap: Query Tool

Klik in het tabblad Analyze op Query Tool.

  1. Kies in het onderste venster de code die van belang is, door te dubbelklikken op de code.

  2. In het venster ‘Query’ zie je nu staan welke code je hebt geselecteerd.

  3. Onderin het scherm zie je vervolgens een lijst van de quotations waaraan de geselecteerde code is toegekend.

Voor het opvragen van een rapport van de resultaten, zie hieronder bij Rapport opvragen

Codes combineren in de Query Tool

In bovenstaand voorbeeld is één code gekozen waarvoor de bijbehorende quotations te zien zijn.

Het is ook mogelijk om voor een combinatie van codes te kijken welke quotations eraan gekoppeld zijn. Er zijn verschillende manieren om codes met elkaar te combineren en zo een set van quotations over te houden.

Voor het combineren kun je gebruik maken van de ‘Set operators’: OR, AND, ONE OF en NOT.

Deze vind je in de menubalk van de query tool.

Wat betekenen die operatoren?

- OR: in elk geval één term komt voor:  code 1 OF code 2 (of beide)

- AND: alle termen komen voor: code 1 EN code 2

               - ONE OF: één van de termen komt voor: ÓF code 1, ÓF code 2 (niet beide)

- NOT: afwezigheid van een term:  NIET code 1


Om verschillende codes met elkaar te combineren ga je als volgt te werk:

Selecteer de eerste code door erop te dubbelklikken. Kies de operator, bijvoorbeeld OR. Selecteer vervolgens de andere codes, eveneens door erop te dubbelklikken. In het scherm zie je nu de volledige vraag of query die je gemaakt hebt. In het voorbeeld: drie verschillende codes, gecombineerd met OR. De quotations die dit oplevert zijn dus gecodeerd met code 1, code 2 of code 3 (of twee van deze codes, of zelfs alle drie de codes).

Rapport opvragen in de Query Tool

Wanneer je een query hebt gemaakt van de informatie waar jij naar op zoek bent, kun je de quotations uitdraaien in een rapport. Bij de report options kun je kiezen hoe uitgebreid (of beknopt) het rapport moet zijn.

Kies je bijvoorbeeld alleen voor ‘content’, dan krijg je een rapport waarin alleen de tekst van de quotations te zien is. Wanneer je ook andere opties aanvinkt, kun je bijvoorbeeld ook zien welke memo’s of andere codes er aan een quotation gekoppeld zijn.

 

[anchornavigation]