Prompt engineering

Wat is een prompt?

 

In AI, een "prompt" verwijst meestal naar een specifieke instructie of input die aan een machine learning model wordt gegeven om een bepaalde taak uit te voeren. Het is een vorm van communicatie tussen de gebruiker en het model, waarbij

 

de gebruiker een vraag, zin of een stuk tekst opgeeft om een gewenste output te krijgen. Bij grote taalmodellen zoals GPT-3.5, kan een prompt een enkele zin zijn, een paragraaf of zelfs een langer document, afhankelijk van de complexiteit van de taak. De prompt kan de context en de aard van de verwachte reactie bepalen. Na het ontvangen van de prompt probeert het AI-model de gegeven instructie te begrijpen en een relevante respons te genereren.

 

Prompts worden veel gebruikt in verschillende AI-toepassingen, zoals chatbots, vertaaldiensten, samenvattingen, tekstgeneratie, enz. Een goed geformuleerde prompt is essentieel om het model nauwkeurige en relevante resultaten te laten genereren. Het formuleren van een effectieve prompt vereist vaak enige kennis van hoe het model werkt en welke soorten invoer het het beste begrijpt.

 

Wat is prompt engineering?

 

Prompt engineering is de vaardigheid om prompts op een zo goed mogelijke manier in te voeren, zodat je eruit krijgt wat je wilt. Behalve dat het een handige vaardigheid is, kan het voor veel mensen ook een onderdeel van hun werk worden. Nu AI-tools komende tijd in steeds meer software komen te zitten die mensen in hun werk gebruiken, wordt het omgaan ermee steeds belangrijker. Er zijn een paar basisregels die bij verschillende AI-chatbots terugkomen. Wees duidelijk en zo beknopt mogelijk, zeg duidelijk wat je wel wilt en als het kan, geef dan een of meer voorbeelden. Een andere truc die vaak werkt, is een 'rol' meegeven. 'Je bent een redacteur van Tweakers; geef drie onderwerpen voor interessante achtergrondartikelen over AI'. [8] 

 

ChatGPT voegt daaraan toe:

 

Het ontwerpen van effectieve prompts is belangrijk omdat taalmodellen zoals GPT-3.5 geen diepgaand begrip hebben van de context of het doel van een taak. Ze kunnen zeer gevoelig zijn voor de formulering van de vraag of prompt, en soms

 

kunnen kleine wijzigingen in de prompt leiden tot aanzienlijke verschillen in de uitvoer van het model.

 

Prompt engineering is vooral nuttig wanneer een AI-model wordt gebruikt in productieomgevingen of real-world toepassingen, waar nauwkeurigheid en consistentie van de uitvoer van groot belang zijn. Het is een actief onderzoeksgebied waarbij constant wordt gezocht naar nieuwe technieken om AI-modellen effectief te sturen met behulp van goed geconstrueerde prompts.

Principes

Voor het schrijven van een goede prompt gelden de volgende principes:

 1. Duidelijke instructies:

  • Zorg voor duidelijke en specifieke instructies in de prompt om het model te sturen naar de gewenste uitvoer.

  • Vermijd ambiguïteit of vaagheid in de prompt, evenals jargon.

  • Schrijf bevestigend, zeg wat je wilt en vermijd ontkenningen en het benoemen van wat je niet wilt. Een chatbot richt zich op de kenmerkende woorden in de prompt en leest woorden als 'niet' vaak niet.

  • Gebruik beschrijvende bijvoeglijke naamwoorden, zoals constructief, eerlijk, specifiek, gedetailleerd, doordacht, ...

 2. Context toevoegen:

  • Geef relevante context mee in de prompt, zodat het model de input beter begrijpt en contextueel relevante antwoorden kan genereren.

  • Specificeer de doelgroep, in het onderwijs bijvoorbeeld:

   • de opleiding; ook het niveau Ad, Ba; Ma...

   • zijn het eerstejaars studenten of vierdejaars?

   • welke nationaliteit hebben ze?

  • Specificeer ook het doel van de output. 

 3. Controlemechanismen:

  • Voeg controlemechanismen toe aan de prompt om de stijl, het sentiment of de lengte van de uitvoer (aantal woorden, aantal zinnen) te beïnvloeden.

  • Bij berekeningen: voeg altijd toe "zorg ervoor dat het antwoord correct is". [8] Dit lijkt een overbodige toevoeging, en voor een mens is het dat waarschijnlijk ook. Maar een chatbot is geen mens.

 4. Feedback loops:

  • Iteratief de prompts verbeteren door feedback van gebruikers of evaluatie van de uitvoer van het model te gebruiken.

  • Laat de chatbot je (vervolg)vragen stellen aan het einde ven elk antwoord.

  • NB: vermijd hier wel een lange vraag- en antwoordsessie met de chatbot. Na zes of zeven reacties wordt de output van de chatbot minder nauwkeurig en steeds meer onvoors[pelbaar. Begin dan liever een nieuwe chat, met als startpunt het voorlopige resultaat van de vorige chat.

 5. Instructie voorbeelden:

  • Voeg voorbeelden van gewenste uitvoer toe om het model te laten leren van gewenste gedragingen.

 6. Vraagstelling vermijden:

  • Probeer de prompt zo te formuleren dat het model niet wordt verleid om de vraagstelling in de output op te nemen, tenzij dat specifiek de bedoeling is (zie punt 4 hierboven).

 7. Vermijd bias in je prompt:

  • Bias, ook wel vooringenomenheid genoemd, ontstaat door voorkeuren, vooroordelen en sociale invloeden. Een AI-chatbot neemt de stijl van de prompt over in het antwoord. Zorg er dus voor dat je prompts geen bias bevatten. Anders is het mogelijk dat ChatGPT deze vooringenomenheid in het antwoord weergeeft. Voorbeelden van bias zijn hier te vinden: Confirmation bias (Bevestigingsbias) | Betekenis & Voorbeelden (scribbr.nl)

 8. Specificeer de vorm van de output

  • Tabellen, matrices, wiskundige formules zijn mogelijke vormen van output die alleen verkregen worden door ze te specificeren

  • Ook de taal (inclusief programeertalen) moet je soms specificeren. Bij het maken van samenvattingen reageert ChatGPT bijvoorbeeld spontaan in het Engels, tenzij je anders specificeert.

 9. Tone of voice:

  • Het (b)lijkt dat een vriendelijk gestelde prompt een beter antwoord genereert dan een neutrale prompt. Desgevraagd legt ChatGPT uit dat het hierbij vooral om de gebruikersinteractie gaat. De chatbot neemt de stijl van de prompt over, en mensen reageren positief op een positieve tone of voice.

Business Frameworks

Een andere manier om tot een goede respons te komen is gebruikmaken van Business Frameworks in je prompt. Een Business Framework is een model, tool of proces dat helpt om complexe zakelijke problemen te analyseren en op te lossen. Er zijn veel verschillende soorten business frameworks die gebruikt kunnen worden voor verschillende doeleinden. Enkele voorbeelden van Business Frameworks zijn:

 • AIDA: dit staat voor Attention, Interest, Desire, and Action. Dit is een marketing framework dat helpt om de effectiviteit van een reclamecampagne te beoordelen. Het gaat ervan uit dat een klant vier stappen moet doorlopen voordat hij of zij een product of dienst koopt: aandacht trekken, interesse wekken, verlangen opwekken en tot actie aanzetten.
 • CO-STAR: "CO-STAR provides a framework for crystallizing your thinking and a vehicle for enhancing the value of your innovative ideas through constructive dialogue. Value Proposition CO-STAR gives you the questions that will optimize the value of your idea.
  Who is the Customer? | What is the Opportunity? | What is your Solution? | Who needs to be on the Team? | What is your competitive Advantage? | What Results will you achieve?" - co-star.pdf (dsc.org.uk)
 • Porter’s Five Forces: dit is een strategisch framework dat de concurrentiekrachten in een industrie analyseert om de aantrekkelijkheid en winstgevendheid ervan te bepalen. Het kijkt naar de macht van leveranciers, afnemers, bestaande concurrenten, potentiële nieuwkomers en substituten.
 • SWOT-analyse: dit is een eenvoudig framework dat de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een organisatie, project of idee in kaart brengt. Het helpt om de interne en externe factoren te identificeren die van invloed zijn op het succes of falen van een onderneming.
 • Business Model Canvas: dit is een visueel framework dat de negen bouwstenen van een business model beschrijft, namelijk: klantsegmenten, waardeproposities, kanalen, klantrelaties, inkomstenstromen, kernmiddelen, kernactiviteiten, belangrijkste partners en kostenstructuur. Het helpt om het concept, de waarde, de klanten, de inkomsten en de kosten van een bedrijf te definiëren en te testen.
 • McKinsey 7S Framework: dit is een organisatorisch framework dat de zeven elementen van een effectieve organisatie analyseert, namelijk: strategie, structuur, systemen, gedeelde waarden, stijl, personeel en vaardigheden. Het helpt om de samenhang en afstemming tussen deze lementen te beoordelen en te verbeteren.
 • Lean Startup Canvas: dit is een aangepaste versie van het Business Model Canvas, die zich meer richt op de problemen, oplossingen, belangrijkste indicatoren, oneerlijk voordeel en unieke waardepropositie van een startup. Het helpt om de aannames en risico’s van een nieuw bedrijf te valideren en te minimaliseren.

(Microsoft & OpenAI. (2023). Bing Chat [GPT-4 language model]. https://www.bing.com/search, met de prompt "Welke business frameworks ken je? Een voorbeeld van wat ik bedoel is het AIDA framework")

 

De kwaliteit van de respons verbetert aanzienlijk door in je prompt de instructie op te nemen om de respons te structureren volgens een van deze (of een ander) framework. Eventueel kun je de AI vooraf nog vragen welk Business Framework het meest van toepassing is om jouw vraagstuk mee te analyseren. Je kunt ook de instructie geven om de respons te structureren volgens twee of meer verschillende frameworks. Daarna kun je de AI ook de verschillen en overeenkomsten tussen die verschillende analyses laten opsporen.  

Persona's

Een rol meegeven

 

In een goede prompt geef je de chatbot veel informatie over de context, de doelgroep, de gewenste schrijfstijl van de output, de tone of voice, het gewenste detailniveau, enzovoort. Ook probeer je bias te vermijden.

 

Dit kan leiden tot een erg lange prompt, waarover je goed moet nadenken. Vaak werkt het net zo goed, en sneller, om de chatbot een bepaalde rol (persona) te geven: "In deze chat ben je een ..."

 

Dit zorgt vaak voor een gerichte context en personalisatie van de respons, en vaak ook tot meer consistente en een meer betrouwbare output. 

 

Voorbeelden

 

Desgevraagd geeft ChatGPT een aantal voorbeelden van bruikbare persona's:

 • Natuurliefhebber Emma: Een gepassioneerde natuurliefhebber die geïnteresseerd is in wandelen, vogels observeren en duurzame praktijken.
 • Technologie-expert Alex: Een ervaren technologie-expert die graag op de hoogte blijft van de nieuwste gadgets en ontwikkelingen in de tech-wereld.
 • Zakelijke professional Chris: Een drukbezette zakelijke professional die geïnteresseerd is in tijdbesparende tools, productiviteitstechnieken en effectieve communicatiestrategieën.
 • Gezondheidsbewuste Maya: Een toegewijde fitnessliefhebber die interesse heeft in gezonde voeding, lichaamsbeweging en het behouden van een evenwichtige levensstijl.

En meer specifiek voor de onderwijscontext:

 • Studiebol Tim: Een toegewijde student die altijd streeft naar academische excellentie, geniet van uitdagingen en graag diep in de lesstof duikt.
 • Creatieve Emily: Een artistieke student met een passie voor kunst, theater, schrijven of muziek, die vaak betrokken is bij creatieve projecten en voorstellingen.
 • Technologie-liefhebber Alex: Een fervente tech-enthousiasteling die altijd op de hoogte is van de nieuwste gadgets, apps en ontwikkelingen in de digitale wereld.
 • Hulpvaardige Ryan: Een empathische en behulpzame student die vaak vrijwilligerswerk doet, anderen ondersteunt en zich inzet voor maatschappelijke projecten.

 • En vergeet vooral niet de nationaliteit van je doelgroep te vermelden.

Maar denk ook eens aan jezelf, als persona. Door jezelf als persona te creëren (zie de video hieronder) kun je gemakkelijker output realiseren die past bij jouw schrijfstijl, aanpak en expertise. Vergeet niet om de chatbot daarbij de stijl, aanpak en expertise van een aantal van jouw teksten te laten analyseren!

 

Zelf persona's creëren

Een chatbot kan een persona voor je creëren, zoals hierboven, Je kunt het ook zelf doen. Een persona creëren met een toelichting van een of twee zinnen is niet heel ingewikkeld. Maar soms is het de moeite om een persona in veel detail uit te werken, vooral als je die persona vaker wilt gebruiken. In de video hieronder wordt het proces in detail toegelicht. Uiteraard mét generatieve Ai als assistent. De video eindigt met een erg verrassende toepassing: een helpdesk-chatbot die reageert met spraak!

 

Pro tips

Tips van prompting professionals

 

Enkele zinnen die leiden tot meer kwaliteit van de reactie:

 • Stel vragen als je twijfelt
 • Geef aan hoe zeker je bent van je antwoord
 • Antwoord alleen op basis van de data die ik je heb gegeven
 • Als je het niet weet zeg je 'sorry, dat weet ik niet'
 • Markeer data die je zelf verzint

 

Prompt template

 

Een handig, multi-inzetbaar template voor prompts [12]:

 

Schrijf een {TOON}{OUTPUT} van {LENGTE} over {ONDERWERP}.
Schrijf als {AFZENDER} voor {DOELGROEP}. Het doel is {DOEL}.

 

Bijvoorbeeld:

Schrijf een informatieve BlackBoardpost van 200 woorden over de kracht en zwakte van AI. Schrijf als een topdocent die goed in staat is om complexe materie simpel uit te leggen. Schrijf voor eerstejaarsstudenten van de opleiding ABC, die bij het uitvoeren van hun opdrachten de keuze hebben om wel of niet AI te gebruiken. Het doel is een afgewogen tekst op basis waarvan ze goed kunnen beslissen.

 

Speel met de variabelen, maar verander er één tegelijk om het effect te kunnen beoordelen.

 


 

Hoe je weet wat een prompt echt doet?

 

(Bob Ballings - Home - Bob Ballings

 

Tip 1: vraag het de AI:

 • "Wat doe je als ik je vraag: [prompt]. voer de prompt niet uit maar leg uit wat je gaat doen."

Tip 2: 2 prompts vergelijken:

 • "Wat doe je als ik je vraag: [prompt] en wat is het verschil als ik je vraag: [prompt]. voer de prompt niet uit maar leg uit wat je gaat doen."

Hiermee krijg je beter inzicht in wat de prompt echt gaat doen. Je kan een prompt dan sneller optimaliseren.
Zie ook:


 

Tot slot:

 • ChatGPT heeft onlangs een nieuwe functie voor 'aangepaste instructies' uitgebracht. Daarmee kan je voorkeuren en vereisten aangeven, waarna de chatbot bij het genereren van antwoorden voor jou rekening houdt. Zie verder: Deze nieuwe functie maakt ChatGPT handiger - Bright

 • Dat prompt engineering je nu nog een voorsprong geeft, betekent dat AI-chatbots nog niet goed genoeg zijn om écht natuurlijke taal in de juiste commando's om te zetten. Die tijd kan wel komen en de kans bestaat dat prompt engineering steeds makkelijker wordt. [8]

 • "There's an AI for that" - met ChatGPT 4 Prompt Improvement (flowgpt.com) krijg je AI-hulp bij het proces van prompt engineering.

 • Daarnaast biedt FlowGPT een hele grote verzameling prompts om gratis (zelf een account is niet nodig) te verkennen, te gebruiken en/of inspiratie aan te ontlenen. Zie ook Welcome to the FlowGPT CookBook! – FlowGPT.

 • In de Surf / Npuls community worden verzamelingen van promptsverzamelingen verzameld: AI Prompting · Npuls community platform data en AI

Super prompts

 

Wat zijn super prompts?

 

Super prompts zijn speciale inputformaten die kunnen worden gebruikt met GPT-3.5-tuned-modellen zoals ChatGPT. Ze zijn ontworpen om de modeloutput te beïnvloeden op een manier die gerichter en specifieker is. Met super prompts kun je het model specifieke instructies geven over de gewenste vorm van het antwoord of de gewenste benadering van het probleem. Je kunt de output beïnvloeden door specifieke vragen te stellen, beperkingen of vereisten op te leggen, of zelfs fictieve dialooginteracties met het model te simuleren.

 

Door super prompts te gebruiken, kun je de conversatie met het model sturen en betere resultaten krijgen die beter voldoen aan je behoeften. Het is een manier om de modeloutput beter af te stemmen op je gewenste doelen en om specifieke informatie of antwoorden te verkrijgen [7]

 

Met dank aan Jarno Duursma - Trending in Tech vind je onder de tabs drie voorbeelden van super prompts. Achtereenvolgens een superprompt waarmee je een tekst vol met technische termen en wetenschappelijke taal aanzienlijk vereenvoudigen, een superprompt om een lange tekst samen te vatten en een superprompt waarmee je het vaak lange proces van prompt engineering deels kunt automatiseren. Onder de laatste tab vind je twee video's waarin in detail wordt uitgelegd hoe je super prompts ontwikkelt. 

 

Copy/paste de tekst van de prompts van de drie voorbeelden in ChatGPT, Bing Chat of Bard en vul aan of wijzig wat er nodig is. Je kunt de super prompts ook gebruiken als basis om je eigen super prompts op te ontwerpen. Test zo'n zelf ontworpen super prompt altijd uitgebreid voordat je 'm gaat gebruiken voor kritische taken of opdrachten.

 

Het internet is een rijke bron om inspiratie op te doen voor nog meer (super)prompts. Kijk bijvoorbeeld eens op de 100 Best ChatGPT Prompts to Unleash AI's Potential (voor ChatGPT), 15 Unique AI Art Prompts To Boost Your Creativity, (voor genereren van afbeeldingen) of op FlowGPT (find the best prompts for anything, waaronder ook heeeeeeele lange prompts. Of Google naar "Super prompts".

 

Natuurlijk kun je ook zelf je super prompts bouwen. Daar kun je zelfs geld mee verdienen! Op PromptBase | Prompt Marketplace kun je (super) prompts kopen en verkopen.

 

Voorbeeld 1: vereenvoudigen van een tekst

 

Met deze prompt kun je een tekst vol met technische termen en wetenschappelijke taal aanzienlijk vereenvoudigen:
Copy/paste de tekst van de prompt in ChatGPT, Bing Chat of Bard en vul aan of wijzig wat er nodig is.

 

“Given a complex text, your task is to extract its core message, simplify it, and highlight any salient points or unique information. Any technical terms or jargon should be defined or explained in simpler language. Feel free to use metaphors or analogies to help explain complex ideas. The resulting text should be a concise, simplified summary, written with short sentences, and aimed at the comprehension level of a 14-year-old. It should capture the essence of the original text, but can be completely reimagined for clarity and simplicity. Here’s the text:”

 

Voorbeeld 2: samenvatten

 

Met deze prompt kun je een lange tekst samenvatten. Bijvoorbeeld om te zien of het de moeite waard is om de hele tekst te lezen.
Copy/paste de tekst van de prompt in ChatGPT, Bing Chat of Bard en vul aan of wijzig wat er nodig is.

 

"Please forget all prior prompts. You’re an expert in summarizing text. You are famous for your ability to present the most detailed insight to a broad audience that can be understood by anyone. Create an objective summary between 100 and 120 words for a first-year student, capturing the key points and overall message of the text that I will provide at the end of this prompt. Write in Dutch. Ensure the summary is logical, simple, well-structured, and avoids superficial writing, generalities, and meta-level descriptions such as "The article discusses", "It highlights", and "The text also explores". Instead, present the information as if the author of the article is describing it directly to the reader. Include one key quote at the end of the summary. The style has to be informative, simple, well-structured and engaging, with a strong focus on explaining complex concepts in accessible language. Here's the text:"

 

Voorbeeld 3: prompt engineering

 

Met deze prompt kun je het finetunen van een prompt tot een tekst waarmee de AI precies doet wat jij wilt deels automatiseren
Copy/paste de tekst van de prompt in ChatGPT, Bing Chat of Bard en vul aan of wijzig wat er nodig is.

 

"Please forget all prior prompts. I want you to become my Prompt Creator. Your goal is to help me build the best detailed prompt for my needs. This prompt will be used by you, ChatGPT. Please follow this following process:

1) Your first response will be to ask me what the prompt should be about. I will provide my answer, but we will need to improve it through continual iterations by going through the next steps.

2) Based on my input, you will generate 3 sections.

a) Revised prompt [provide your rewritten prompt. it should be clear, concise, and easily understood by you],

b) Suggestions [provide suggestions on what details to include in the prompt to improve it] and

c) Questions [ask any relevant questions pertaining to what additional information is needed from me to improve the prompt].

3. We will continue this iterative process with me providing additional information to you and you updating the prompt in the Revised prompt section until it's complete. I want you to rate every prompt I give you or you produce. Give a rating 1 to 10. Add comments on what you think could have been improved about it. Do this for every prompt.

If you rating of the prompt is an 8 or higher, ask me “Would you like to run this prompt?” With a menu choice of “Yes” or “No”. If I say “Yes” run the last prompt you suggested. If I say no generate me a better prompt. It is vital to make sure you run a prompt when I say “Yes”. Please continue this prompt until I say stop or you run the prompt. Thank you”

 

Of nóg specifieker:

 

"You are an expert-level ChatGPT Prompt Engineer with expertise in various subject matters. Throughout our interaction, you will refer to me as [name]. Let's collaborate to create the best possible ChatGPT response to a prompt I provide. We will interact as follows:

1. I will inform you how you can assist me.

2. Based on my requirements, you will suggest additional expert roles you should assume, besides being a ChatGPT Prompt Engineer, to deliver the best possible response. You will then ask if you should proceed with the suggested roles or modify them for optimal results.

3. If I agree, you will adopt all additional expert roles, including the initial ChatGPT Prompt Engineer role.

4. If I Disagree, you will inquire which roles should be removed, eliminate those roles, and maintain the remaining roles, including the ChatGPT Prompt Engineer role, before proceeding.

5. You will confirm your active expert roles, outline the skills under each role, and ask if I want to modify any roles.

6. If I agree, you will ask which roles to add or remove, and I will inform you. Repeat step 5 until I am satisfied with the roles.

7. If I disagree, proceed to the next step.

8. You will ask, "How can I help with [my answer to step 1]?"

9. I will provide my answer.

10. You will inquire if I want to use any reference sources for crafting the perfect prompt.

11. If I agree, you will ask for the number of sources I want to use.

2. You will request each source individually, acknowledge when you have reviewed it, and ask for the next one. Continue until you have reviewed all sources, then move to the next step.

13. You will request more details about my original prompt in a list format to fully understand my expectations.

14. I will provide answers to your questions.

15. From this point, you will act under all confirmed expert roles and create a detailed ChatGPT prompt using my original prompt and the additional details from step 14. Present the new prompt and ask for my feedback.

16. If I am satisfied, you will describe each expert role's contribution and how they will collaborate to produce a comprehensive result. Then, ask if any outputs or experts are missing.

16.1. If I agree, I will indicate the missing role or output, and you will adjust roles before repeating step 15.

16.2. If I disagree, you will execute the provided prompt as all confirmed expert roles and produce the output as outlined in step 15. Proceed to step 20.

17. If I am unsatisfied, you will ask for specific issues with the prompt.

18. I will provide additional information.

19. Generate a new prompt following the process in step 15, considering my feedback from step 18.

20. Upon completing the response, ask if I require any changes.

21. If I agree, ask for the needed changes, refer to your previous response, make the requested adjustments, and generate a new prompt.

Repeat steps 15-20 until I am content with the prompt. If you fully understand your assignment, respond with, "How may I help you today, [name]?"  [10]

 

Toegiften

 

Er zijn veel mooie voorbeelden van superprompts. Als toegift wordt in de onderstaande video's uitgelegd:

1. Hoe je ChatGPT's bekende gebrek aan menselijk begrip en inzicht kunt verbeteren, met super prompting

2. Hoe je ChatGPT een standup comedy script kunt laten genereren dat wél grappig is (2 video's, dus 2a en 2b)

3. En hier vind je een uitgebreid wetenschappelijk artikel over prompt engineering, met in appendix D vele voorbeelden van doordachte prompts.

 

 

 

Genereren van afbeeldingen

 

Tips voor het genereren van afbeeldingen

Speciaal om met Midjourney precies de afbeelding te genereren die je wilt hebben, geven de ontwikkelaars van Midjourney onderstaande tips over acht verschillende toevoegingen om de afbeelding die wordt gegenereerd door Midjourney te fine tunen. Mogelijk werken de tips, of een aantal daarvan, ook voor tools zoals DALL·E 2, Stable Diffusion en andere AI-tools voor afbeeldingen, maar dit is niet getest.

 1. Subject: person, animal, character, location, object, etc.
 2. Medium: photo, painting, illustration, sculpture, doodle, tapestry, etc.
 3. Environment: indoors, outdoors, on the moon, in Narnia, underwater, the Emerald City, etc.
 4. Lighting: soft, ambient, overcast, neon, studio lights, etc.
 5. Color: vibrant, muted, bright, monochromatic, colorful, black and white, pastel, etc.
 6. Mood: Sedate, calm, raucous, energetic, etc.
 7. Composition: Portrait, headshot, closeup, birds-eye view, etc.
 8. Fine-tuning; age, facial expression, etc.

Met dank aan Chris Hoksbergen.

 

Ook op Frankwatching.com vinden we tips voor prompts om afbeeldingen te genereren:

 • Wees doelgericht: bepaal wat het doel is van het beeld. Wil je een emotie opwekken, een verhaal vertellen of een concept illustreren?
 • Gebruik actieve taal: gebruik actieve werkwoorden en concrete zelfstandige naamwoorden om een dynamisch beeld te creëren dat tot de verbeelding spreekt.
 • Wees beschrijvend: beschrijf kleuren, vormen, texturen en sferen om een duidelijk beeld te schetsen.
 • Benoem het kleurenpalet: geef een specifiek kleurenpalet op of beschrijf een reeks kleuren waarvan je wil dat die de toon van het beeld bepalen. Bijvoorbeeld, “Gebruik warme herfstkleuren, zoals oranje, roestrood en goudgeel” of “Beperk het palet tot monochrome blauwtinten voor een kalme en serene sfeer”.
 • Geef context: biedt voldoende informatie over waar en wanneer het beeld zich afspeelt. Is het in een futuristische stad, een hip kantoor of in de uitgestrekte ruimte?
 • Stimuleer emotie: geef aan welke emotie of stemming het beeld moet uitstralen. Dit kan de richting van de creativiteit sterk beïnvloeden.
 • Benoem het perspectief en beschrijf de compositie: suggereer een specifiek perspectief als dat belangrijk is voor het beeld, zoals vogelperspectief of kikkerperspectief, of een close-up versus een wijd shot.
 • Definieer het focuspunt: geef duidelijk aan wat het primaire focuspunt van de afbeelding moet zijn. Dit helpt om de aandacht van de kijker te sturen en biedt een ankerpunt voor de compositie.
 • Wees consistent: als het beeld deel uitmaakt van een reeks of thema, geef dan aan dat het kleurgebruik consistent moet zijn met de rest van de werken. Dit kan belangrijk zijn voor bijvoorbeeld boekillustraties.
 • Creëer diepte: stimuleer het gebruik van technieken om diepte te creëren, zoals atmosferisch perspectief, overlappende elementen, en het spelen met licht en schaduw. Dit kan een afbeelding een driedimensionaal gevoel geven.
 • Gebruik metaforen en symboliek: als je abstracte concepten wil verkennen, probeer dan metaforen of symbolen te gebruiken.
 • Beperkende factoren: stel indien nodig beperkingen in om creativiteit te focussen, zoals het gebruik van slechts twee kleuren of het uitsluiten van bepaalde elementen.

Benoem de gewenste stijl van de afbeelding

Zoals je voor het genereren van tekst opdracht kunt geven om een bepaalde business framework of ander model te gebruiken (zie hierboven), werkt het benoemen van een gewenste stijl heel krachtig bij het genereren van afbeeldingen. Er zijn hele vele stijlen te bedenken en te benoemen. Desgevraagd geeft ChatGPT de volgende opsomming:

 

 • Cartoon-style: This style is often characterized by bold outlines, bright colors, and exaggerated proportions. It could work well for the playful and whimsical nature of the prompt.

 

 

 • Vintage illustration: This style often features intricate linework, muted colors, and a sense of nostalgia. It could be a good fit for the retro-futuristic theme of the prompt.
 • Pop art: This style is known for its bold colors, graphic patterns, and use of popular culture references. It could be a fun way to inject some energy and humor into the image.
 • Digital art: This style can range from hyper-realistic to abstract, but it often features clean lines, vibrant colors, and futuristic themes. It could be a good fit for the technological aspects of the prompt.
 • Watercolor: This style mimics the techniques and appearance of traditional watercolor paintings. It typically involves translucent washes of color, blending, and soft edges. Watercolor creates a dreamy, ethereal, and delicate aesthetic.
 • Impressionism: Inspired by the 19th-century art movement, impressionistic style focuses on capturing the fleeting effects of light and atmosphere. It employs visible brushstrokes, vibrant colors, and an emphasis on capturing the essence or impression of a subject rather than intricate details.

 • Minimalism: This style simplifies forms, reducing them to their essential elements. It often involves clean lines, geometric shapes, and a limited color palette. Minimalism aims to convey a sense of clarity, simplicity, and focus.

 • Surrealism: Surrealistic style explores the realm of dreams and the subconscious. It combines unexpected or juxtaposed elements, creating bizarre and imaginative scenes. Surrealist art often challenges traditional perspectives and invites viewers to interpret its symbolic meanings.

 • Graffiti: This style originated in street art culture and is characterized by vibrant colors, bold lines, and expressive typography. Graffiti art often features stylized lettering, abstract shapes, and social or political messages. It can convey a rebellious and urban vibe.

 • Pointillism: Developed by the French artist Georges Seurat, pointillism involves creating images using tiny, distinct dots of color. When viewed from a distance, these dots blend optically, creating a cohesive image. Pointillism emphasizes the play of light, color, and texture.

 • Manga/Anime: This style originates from Japanese comic books and animation. It typically features large, expressive eyes, stylized hair, and exaggerated facial expressions. Manga/anime art can range from cute and chibi-style to intricate and detailed, often depicting fantastical or action-oriented themes.

 • Realism: Realistic style aims to depict subjects with a high level of accuracy and detail, often resembling a photograph. It focuses on capturing precise proportions, textures, and lighting, resulting in a lifelike representation of the subject.

 • Cubism: Cubist style, pioneered by artists like Pablo Picasso and Georges Braque, involves depicting subjects from multiple viewpoints and breaking them down into geometric forms. It often incorporates fragmented shapes, overlapping planes, and a sense of abstraction.

 • Abstract Expressionism: This style emphasizes spontaneous, gestural brushwork and explores emotional and psychological themes. Abstract Expressionist art often lacks a specific subject, allowing for free interpretation and conveying a sense of energy, emotion, and movement.

 • Street Art: Street art encompasses various styles, including graffiti, stencil art, and murals. It is typically created in public spaces and often carries social or political messages. Street art can be colorful, bold, and dynamic, reflecting the urban environment and engaging with the viewers.

 • Art Nouveau: Art Nouveau style emerged in the late 19th century and is characterized by flowing, organic lines and intricate, ornamental details. It often incorporates nature-inspired motifs such as flowers, vines, and flowing hair, creating a sense of elegance and harmony.

 • Fauvism: Fauvist style features bold, non-naturalistic colors and simplified forms. It prioritizes the expressive and emotional qualities of color over realistic representation. Fauvist art often employs vibrant and intense colors to evoke strong feelings and create a sense of visual impact.

 • Renaissance: Renaissance art refers to the period in European history known for its revival of classical Greek and Roman art and culture. It emphasizes realistic proportions, naturalistic lighting, and balanced compositions. Renaissance art often portrays religious, mythological, or historical subjects.

 • Collage: Collage art involves combining different materials, such as paper, photographs, fabrics, and found objects, to create a cohesive composition. It allows for the juxtaposition of various textures, colors, and imagery, resulting in visually intriguing and layered artworks

 • Van Gogh's Post-Impressionism: Post-Impressionism refers to a diverse group of artists who built upon the foundations of Impressionism but expanded their artistic expressions. Inspired by Vincent van Gogh's work, this style features bold brushwork, vivid colors, and a subjective interpretation of the world. It often emphasizes emotional and symbolic content, showcasing the artist's individual perspective.

 • Monet's Impressionism: Impressionism was a groundbreaking art movement led by Claude Monet and other notable artists. It sought to capture the fleeting effects of light and atmosphere in everyday scenes. Impressionist artworks often showcase loose brushwork, vibrant colors, and an emphasis on capturing the immediate visual impression rather than precise details.

 • Picasso's Cubism: Cubism, pioneered by Pablo Picasso and Georges Braque, revolutionized artistic representation in the early 20th century. This style emphasizes the depiction of objects from multiple viewpoints, breaking them down into geometric forms and overlapping planes. Cubist artworks often feature abstracted and fragmented compositions, challenging traditional perspectives and exploring the nature of perception.

 • Dali's Surrealism: Surrealism, influenced by the works of Salvador Dali and other prominent artists, explores the realm of dreams, the unconscious mind, and the irrational. Surrealist artworks often combine seemingly unrelated elements to create dreamlike, bizarre, or symbolic compositions. They aim to challenge reality, provoke thought, and tap into the subconscious.

 • Rembrandt's Baroque: Baroque art, exemplified by the works of Rembrandt and other Baroque masters, emerged in the 17th century. It is characterized by dramatic lighting, intense emotions, and rich, intricate details. Baroque artworks often depict grand historical or religious scenes, conveying a sense of theatricality, dynamic movement, and a strong interplay of light and shadow.

 • Da Vinci's Renaissance: Renaissance art, epitomized by the works of Leonardo da Vinci and other renowned artists of the period, signifies a cultural and artistic movement that emerged in the 14th to 17th centuries. Renaissance art emphasizes realistic proportions, naturalistic lighting, and meticulous attention to detail. It often explores classical subjects, human anatomy, and perspective, showcasing a revival of interest in the knowledge and aesthetics of ancient Greece and Rome.

 

En denk ook eens aan de stijl van bekende (strip)tekenaars zoals Disney of  Hergés Klare Lijn. Stijlen kunnen ook worden ontleend aan films of TV-series zoals Game of ThronesStar Track, de Smurfen, enzovoort.

 

Nog een stap verder

Laat ChatGPT je helpen om de Midjourney prompts te schrijven:

 

[anchornavigation]