Wanneer gebruik je een parafrase?

Wanneer je de betekenis van de oorspronkelijke tekst wilt behouden zonder de tekst letterlijk te kopiëren (zie citaat) gebruik je een parafrase.

Een parafrase is in eigen woorden de ideeën van anderen weergeven.

Een parafrase wordt aangekondigd of gevolgd door een korte verwijzing naar het oorspronkelijke werk. 

Regels voor parafraseren

  • De bronverwijzing bij een parafrase bestaat uit achternaam auteur(s) en het jaartal tussen ronde haken.
  • Het noemen van het paginanummer is niet verplicht, maar wordt aanbevolen als er naar een specifieke passage verwezen wordt.

 

Parafrase met verwijzing tussen haakjes

Als je de auteur(s) niet noemt in de lopende tekst dan komt de bronverwijzing achter de parafrase als volgt te staan:

  • één auteur:
Voor het onderzoek wordt aangeraden eerst het probleem of de situatie te analyseren (Migchelbrink, 2006).
  • twee auteurs - zet een &-teken ertussen:
Het behalen van hoge kijkcijfers is vaak belangrijker dan het stellen van goede vragen (Donders & Ruijs, 2019).
  • meer dan twee auteurs:
 Als het over markten of klanten en over producten of diensten gaat dan is er sprake van marktonderzoek (Broekhoff et al., 2015).

Parafrase met verwijzing in de lopende tekst

Als je de auteur(s) in de lopende tekst noemt, dan is het niet nodig om de namen tussen de haakjes te herhalen. Dan ziet de bronverwijzing er als volgt uit:

  • één auteur:
Volgens Grit (2021) zijn er verschillende gedragstypen. Zo heb je introverten, extraverten, denkers en voelers en kun je deze types weer indelen in gedragskleuren. 
  • twee auteurs - in de lopende tekst gebruik je het woordje 'en' tussen de auteurs, en geen &
Voor het onderzoek zijn de methoden gevolgd die Fischer en Julsing (2019) hebben beschreven. 
  • meer dan twee auteurs:
Volgens Broekhoff et al. (2015) is er sprake van marktonderzoek als het gaat over markten of klanten en over producten of diensten. ​ 

Parafrase van meerdere publicaties

Om een stelling te onderbouwen kun je naar meerdere publicaties tegelijk verwijzen. 

De auteurs worden in dit geval alfabetisch gerangschikt en gescheiden door een puntkomma " ; " 

Uit verschillende bronnen (Baarda et al., 2012; Fischer & Julsing, 2019; Migchelbrink, 2006) blijkt dat...

Test jezelf!

[anchornavigation]