Wat is Grasple?

Grasple is een platform om samen open oefeningen voor wiskunde en statistiek te maken en te delen. 

De missie van Grasple is om kennis en leermaterialen openlijk toegankelijk te maken voor iedereen. Zij willen graag mensen helpen ingewikkelde concepten te begrijpen d.m.v. oefenen met opdrachten van hoogwaardige kwaliteit gemaakt door docenten die verder bouwen op elkaars werk. Ze staan voor het ontwikkelen van open content zonder winstoogmerk. Alle oefeningen op Grasple zijn dan ook open. Docenten kunnen hier materiaal delen, maken, aanpassen en samenstellen. Studenten kunnen op het platform oefenen met de stof.

Het platform biedt niet alleen maar oefeningen, maar ook (deels) de bijbehorende theorie. De content op het platform is gratis toegankelijk voor individuen, organisaties kunnen betalen voor een LMS-integratie, bepaalde functionaliteiten en support.   

 

Bij welke school(s) wordt gewerkt met Grasple?

Binnen de Hanzehogeschool wordt Grasple op dit moment vooral ingezet voor statistiek in het economische domein:

 • School voor Business, Marketing & Finance - Johan Cruijff Academie (vanaf studiejaar 2019-2020)
 • School voor Business, Marketing & Finance  - Commerciële Economie (vanaf studiejaar 2020-2021)
 • School voor Business, Marketing & Finance - Marketing Management (vanaf studiejaar 2020-2021)
 • School voor Business, Marketing & Finance - Ondernemerschap & Retailmanagement (vanaf studiejaar 2021-2022)
 • School voor Business, Marketing & Finance - Finance & Control (vanaf studiejaar 2021-2022) (ovb - moet nog starten)

 

Met welke cursus wordt gewerkt?

Statistiek

 

Welke mogelijkheden biedt Grasple voor studenten?

- Gepersonaliseerd leren,

- oefenmateriaal,

- feedback.

 

Waarom is SBMF gestart met Grasple?

Tijdens het eerste blok van schooljaar 2019-2020 is er bij de Johan Cruyff Academy geëxperimenteerd met Grasple voor het vak statistiek in het eerste jaar van de opleiding. De JCA is een kleine opleiding, met in het eerste jaar één klas. De JCA is dit experiment aangegaan om verschillende redenen, namelijk: 

 • JCA wil tijd- en plaatsonafhankelijk leren stimuleren 
 • JCA wil gepersonaliseerd leren mogelijk maken 
 • JCA wil het studiesucces voor statistiek verhogen 
 • JCA wil de studenttevredenheid m.b.t. statistiek verhogen 

Deze vragen stonden dan ook centraal in de pilot in 2019-2020. 

Wat vinden docenten ervan?

De docent die in 2019-2020 met Grasple heeft gewerkt, is erg tevreden over het geven van een vak met een digitale methode. Er zijn nog wel enkele verbetersuggesties. SBMF wil graag verder met Grasple. 
Voor het ontwikkelen van de ontbrekende content voor toegepaste statistiek krijgen twee docenten ruimte in tijd om content te ontwikkelen en in te voeren in Grasple. Hiermee wordt het advies opgevolgd “De content te verbeteren en aanvullen, het liefst in gezamenlijkheid met statistiek docenten van andere opleidingen. Dat zorgt voor mooie kracht- en kennisbundeling waaruit waardevolle content ontstaat die (breed) ingezet kan worden”. Dit gebeurt vooralsnog eerst in eigen school. In navolging van JCA, CE en MM is werken ook ORM en F&C studiejaar 2021-2022 met Grasple.

Er is mogelijkheid om eigen cursus samen te stellen.

Het platform geeft een docent inzicht of studenten oefenen, waar ze moeite mee hebben, zodat daar extra aandacht aan kan worden besteed in de les.

Wat vinden studenten ervan? 

Studiejaar 2019-2020 en 2020-2021 is geëvalueerd wat studenten vinden van het gebruik van een digitale methode. Het merendeel van de studenten ervaart het volgen van het vak statistiek met een digitale methode als prettig tot zeer prettig, een kleine groep studenten is neutraal en een enkele student vindt statistiek met een digitale methode minder prettig tot niet prettig.

 • Op de vraag ”Vind je Grasple prettig studeren?” geven de studenten respectievelijk een 7,8 en een 7,6. 

 

 • Op de vraag of er voldoende mogelijkheid is om te oefenen met de stof binnen Grasple, zijn de antwoorden van de studenten in 2019-2020 iets verdeeld met een gemiddelde van 7,4. De studenten die in 2020-2021 in blok 1 met Grasple hebben gewerkt zijn positiever. Het gemiddelde komt uit op 7,7. 
 • Eenzelfde soort verdeling zien we bij de vraag of Grasple voldoende (theorie) uitleg biedt. Het gros van de studenten geeft Grasple in 2019-2020 hierop een ruime voldoende, een 7 of hoger. Maar het gemiddelde ligt hier wel lager, een 7.1. 
  In 2020-2021 zien we hier een verbetering. Studenten geven gemiddeld een 7.7. 

Meer weten?

Neem contact op met Gerlien Klein, regievoerder Open en Online Leermateriaal g.e.klein@pl.hanze.nl .

Andere keuze maken?

[anchornavigation]