Wat is SOWISO?

SOWISO is een veilige online toets- en leeromgeving voor wiskunde- en statistiekvakken in het hoger onderwijs.

 

Bij welke school(s) wordt gewerkt met SOWISO?

Binnen de Hanzehogeschool wordt SOWISO vooral ingezet voor basiswiskunde in het technische domein:

 • Instituut voor Engineering - Elektrotechniek (vanaf studiejaar 2018-2019)
 • Instituut voor Engineering - Technische Bedrijfskunde (vanaf studiejaar 2019-2020)
 • Instituut voor Life Science & Technology - Bioinformatica (vanaf 2019-2020)
 • Instituut voor Future Environment - Built Environment (vanaf 2020-2021)

 

Met welke cursus wordt gewerkt?

Basiswiskunde

 

Welke mogelijkheden biedt SOWISO voor studenten? 

Gepersonaliseerde leren:

- oefenmateriaal,

- feedback.

 

Waarom zetten de opleidingen SOWISO in?

Belangrijke reden voor de opleidingen om SOWISO in te zetten is om studenten geregelder en meer aan het oefenen te krijgen.

Basiswiskunde is de kapstok voor de technische vakken in de opleidingen. Studenten geven soms aan dat ze bepaalde stof al hebben gehad. Dat betekent niet dat ze de stof ook altijd goed beheersen.

 

Met SOWISO kunnen studenten:

 • op eigen tempo aan de slag met oefenmateriaal,
 • krijgen feedback,
 • kunnen hun eigen voortgang monitoren.

 

Voor docenten biedt het de mogelijkheid om geregeld formatief te toetsen. 

Wat vinden docenten ervan?

De docenten zijn heel tevreden.

 • Er is mogelijkheid om eigen cursus samen te stellen.
 • De ondersteuning vanuit SOWISO is heel prettig.
 • Reactie docent SIEN: “Het kost heel weinig tijd. Je zet de stof eenvoudig klaar, en maakt een link aan voor studenten. SOWISO ondersteunt dit.”
 • Het geeft een docent inzicht of studenten oefenen, waar ze moeite mee hebben, zodat daar extra aandacht aan kan worden besteed in de les.

Wat vinden studenten ervan?

Resultaten evaluatie 2019-2020 bij de opleidingen van het Instituut voor Engineering

Hieronder een beeld van de antwoorden per vraag: 

 •  Wat vind je fijn aan het werken met SOWISO? 

Studenten zijn positief over SOWISO om verschillende redenen. Ze hebben duidelijk overzicht over wat ze moeten doen, kunnen dit op eigen tempo doen. Ook geven studenten aan dat ze het prettig vinden dat ze onbeperkt kunnen oefenen met de stof en feedback krijgen. Dat ze geen tentamen hoeven doen, wordt gewaardeerd.  

 • Wat vind je niet fijn aan het werken met SOWISO? 

Wat veelvuldig wordt aangegeven is dat het oefenen erg veel is, gevolgd door foutgevoeligheid bij het invoeren van antwoorden, waardoor een oefening opnieuw moet worden gedaan. Dit leidt tot frustratie.   

 

 • Heb je nog opmerkingen over SOWISO? 

Hier komen vergelijkbare antwoorden naar voren als bij de vragen bij bullet 1 en 2. Studenten vinden het prettig, alleen zouden ze graag de hoeveelheid aangepast zien. 

Een enkeling heeft als tip om filmpjes toe te voegen. 

Meer weten?

Praktische informatie
SOWISO wordt opgenomen op de leermiddelenlijst. De studenten betalen zelf de content. De platformkosten worden door Informatisering betaald.

Neem contact op met Gerlien Klein, regievoerder Open en Online Leermateriaal g.e.klein@pl.hanze.nl .

Andere keuze maken?

[anchornavigation]