Kieswijzer digitaal leermateriaal

Voor docenten is het niet altijd duidelijk welk type leermateriaal het beste kan worden ingezet in een specifieke context. Die context wordt mede bepaald door de te behalen leeruitkomsten en de gewenste didactische werkvorm. Deze tool biedt inzicht in welk type leermateriaal het beste past bij de gewenste didactische werkvorm. De didactische werkvormen zijn beschreven door middel van acties (bijvoorbeeld: observeren). Voor iedere koppeling actie-leermateriaal is onderbouwing beschreven in één of meer wetenschappelijke artikelen. De artikelen zijn aangeduid met een groen slotje (Open Access) of een grijs slotje (achter een betaalmuur). De acties zijn geordend volgens de taxonomie van Bloom.

Andere relevante informatie

[anchornavigation]