Ik wil tekst, plaatjes, video of geluid van een ander gebruiken in mijn lesmateriaal

Bij het maken van lesmateriaal wordt er vaak gebruik gemaakt van tekst (bijvoorbeeld een artikel, een hoofdstuk uit een boek of een handleiding), plaatjes, video of geluid. Je plaatst dit dan in Blackboard of gebruikt het in je presentatie.

 

Als docent van de Hanzehogeschool is het belangrijk dat je dit verantwoord doet, met respect voor de rechten van de maker(s) en als goed voorbeeld voor je studenten. Dan krijg je te maken met auteursrecht en met specifieke regels die horen bij instellingen in het hoger onderwijs.

 

Een aantal uitzonderingen in de Auteurswet maken het eenvoudiger om in het Hoger Onderwijs materiaal van anderen te gebruiken. Daarnaast heeft de Hanzehogeschool Groningen regelingen getroffen met diverse instanties om vooraf (beperkt) toestemming te regelen en betaling van vergoedingen gemakkelijker te maken.

Hoe?

Om zeker te weten dat je lesmateriaal aan de voorwaarden voldoet kun je jezelf een aantal vragen stellen bij iedere overname die je op de ELO wilt plaatsen. De vragen zijn verwerkt in een stroomschema.

Bij ieder stap kun je de vraag beantwoorden met 'Ja' of 'Nee'. 

  • Bij 'Ja' - volg je de toelichting.
  • Is je antwoord 'Nee' - ga naar de volgende vraag in het stroomschema. 

Weet je welk materiaal je in je les wilt gebruiken? Ga naar vraag 1!

 


 

 

Al meer ervaring?

Heb je het stroomschema vaker toegepast en wil je nu alleen naar de desbetreffende regels, gebruik dan één van de onderstaande links. 

1. Kun je naar het materiaal linken?

Informatie over linken naar auteursrechtelijk beschermde materialen vind je hier: 'Linken'.

2. Heeft het materiaal een CC-licentie?

Informatie over gebruik van materialen met een open licenties vind je hier: 'Open licenties'.

3. Is datgene dat je over wilt nemen beschikbaar in de mediatheekcollectie?

Informatie over overnames uit de collectie van de HanzeMediatheek vind je hier: 'Mediatheek collectie'.

4. Ben je zelf auteur van de publicatie?

Informatie over wat je kunt doen met een publicatie, waarvan je zelf (co)auteur bent, vind je hier :'Eigen publicatie'.

5. Neem je een deel van het werk over, volgens de voorwaarden van de Easy Access-regeling?

Informatie over de regels voor overname uit auteursrechtelijk beschermd materiaal volgens de Easy Access-regeling voor het HBO vind je hier: 'Easy Access-regeling'.

6. Lange overname

Informatie over overname van meer dan 50 pagina's of 1/4 van het werk vind je hier: 'Lange overname'.

Andere interessante informatie

[anchornavigation]