Het werk van internet

Als je een boek, een artikel, een afbeelding of een video van het internet wilt gebruiken dan heb je toestemming van de rechthebbende(n) nodig.

Wanneer je bijvoorbeeld een PDF upload naar Blackboard, dan verveelvoudig je daarmee het werk. Je maakt het immers voor een nieuw publiek beschikbaar. Zelfs wanneer het materiaal ergens op internet openbaar beschikbaar is, wordt het op Blackboard plaatsen van de PDF gezien als verveelvoudigen.

In ruil voor een vergoeding kan een maker aan anderen toestemming geven om een werk te kopiëren en openbaar te maken. De maker kan ook gratis hergebruik toestaan. Toestemming voor een afgesproken hergebruiksvorm tegen betaling, wordt een licentie genoemd.

Wanneer is hergebruik zonder toestemming mogelijk?

In sommige gevallen mag je wel het werk van een ander zonder toestemming hergebruiken.

Voor het onderwijs zijn er een paar uitzonderingen in het auteursrecht, waardoor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal mogelijk is onder bepaalde voorwaarden. Zie de volgende mogelijkheden:

- linken,

- materialen met open licentie (CC-licentie),

- Open Access publicaties,

- citeren,

- vertoningsbeperking,

- onderwijsbeperking (Easy Access-regeling)

Wanneer is een toestemming nodig?

  1. In het onderwijs heb je voor een zogenaamde lange overname  toestemming van de rechthebbende nodig.
  2. Buiten het onderwijs heb je veel vaker toestemming van de maker nodig.

Wil je bijvoorbeeld een handleiding van een website van een producent, een foto, video of muziek waar copyright op berust gebruiken, aarzel dan niet om contact met de maker te zoeken.

Leg uit waar je zijn of haar werk voor wilt gebruiken. Mocht je toestemming krijgen, al dan niet tegen betaling, dan is dat meestal alleen voor het gevraagde doel. Zorg er dan wel voor dat je hierover duidelijke afspraken maakt. Voor tips over rechtstreekse toestemming zie hier.

Andere keuze maken?

[anchornavigation]