Wat zijn onderzoeksdata?

Als je onderzoek doet, heb je vaak gegevens nodig die je analyseert om je onderzoeksvraag te beantwoorden. Dit zijn onderzoeksdata. Onderzoeksdata kunnen kwantitatief van aard zijn, zoals aantallen en metingen, of kwalitatief, zoals audio- en video-opnamen.

 

Vaak kun je gebruik maken van bestaande onderzoeksdata, maar het kan ook nodig zijn om zelf (aanvullende) data te verzamelen voor jouw specifieke onderzoeksvraag. Voorbeelden van databronnen zijn: 

 

 • Interview en transcripties
 • Geluid- en video-opnamen
 • Afbeeldingen
 • Resultaten van computersimulaties
 • Metingen van instrumenten (bijv. in labexperimenten)
 • Geografische coördinaten

 

Bestaande onderzoeksdata kun je vinden in het nationale wetenschapsportaal Netherlands Research Portal; en ook de online database Statline van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft veel te bieden op het gebied van sociaal-economische gegevens in Nederland. Voor meer informatie over het vinden van bestaande data, zie onze Library Guide Discovering existing data (in het Engels).

Waarom is datamanagement belangrijk?

Als je als student begint met je onderzoek voor je stage, afstuderen of bij een innovatiewerkplaats (IWP), zijn er veel dingen waar je van te voren aan moet denken. Bijvoorbeeld:

 • Zijn er al bestaande onderzoeksdata die mij in mijn onderzoek kunnen helpen? En mag ik die zomaar gebruiken?
 • Waar moet ik aan denken als ik zelf data ga verzamelen?
 • Hoe kan ik (privacygevoelige) data veilig bewaren?

Deze LibraryGuide geeft een overzicht van waar je als student aan de Hanzehogeschool aan moet denken voordat je aan je onderzoek begint, maar ook welke richtlijnen er gelden tijdens en na je onderzoek. Behalve met privacy en beveiliging moet je ook rekening houden met intellectueel eigendom en geheimhouding. Daarnaast is het belangrijk data op een duidelijke manier op te slaan, zodat jij of je docent makkelijk de juiste versie kunnen vinden. 

Verschillende fases in je onderzoek

Deze LibraryGuide helpt je om je onderzoek goed voor te bereiden. Tijdens de verschillende fases van je onderzoek kun je tegen allerlei uitdagingen aanlopen. Deze tabel laat zien waarover je hier meer informatie kunt vinden. Klik op de links in de tabel of ga naar de tabs bovenaan dit scherm voor de verschillende onderwerpen.

 

Voordat je begint

Tijdens je onderzoek: 

Data en privacy

Tijdens je onderzoek: 

Opslag en delen

Na je onderzoek
 • Hoe kun je je goed voorbereiden op het verzamelen en gebruiken van onderzoeksdata?
 • Waar moet je aan denken bij verschillende soorten onderzoeksdata?
 • Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?
 • Moet je 'informed consent' vragen en hoe doe je dat?
 • Hoe kun je data anonimiseren?
 • Waar kun je de data opslaan?
 • Hoe kun je data het beste delen met anderen? 
 • Hoe zorg je dat jijzelf en anderen de juiste versie van de data kunnen vinden?
 • Wat gebeurt er met de data als je klaar bent met je onderzoek?
 • Hoe zorg je ervoor dat anderen de data ook kunnen gebruiken?

[anchornavigation]