Wat is Perusall?

Perusall is een annotatie tool, waarbij studenten interactief samenwerken. Perusall is een sociaal systeem.

Het helpt studenten om zich goed voor te bereiden op de les. Ze lezen teksten en artikelen en/of bekijken video's, analyseren deze en stellen vragen, plaatsen opmerkingen en reageren op elkaar. Docenten zien alle annotaties van studenten en kunnen daar in de les dieper op ingaan.

Waarom Perusall?

 

Redenen waarom je als docent Perusall zou kunnen gebruiken, zijn:

 • Studenten beter voorbereid laten komen op de lessen.
 • Studenten op tijd activeren door ze uit te nodigen teksten, artikelen te lezen en/of video's bekijken en erover na te denken voorafgaand aan het college.
 • Contacttijd met deze voorbereiding beter benutten middels discussies, taken en oefeningen.
 • Diepere vorm van leren realiseren door collaborative reading / learning.
 • Leren van teksten een meer sociaal ipv individueel gebeuren laten worden. Perusall is een sociale tool, studenten annoteren gezamenlijk en reageren op elkaar.
 • Studenten die normaal gesproken liever minder vragen of spreken tijdens de lessen, de mogelijkheid bieden ook input te leveren. Door ook deze studenten te ‘belonen’ en motiveren mee te doen, kun je bereiken dat er meer actieve studenten deelnemen in het leerproces of tijdens de lessen.
 • Inzicht krijgen in de onderwerpen waar studenten het meeste (moeite) mee hebben door een automatisch gegenereerd rapport met overzicht van reacties en vragen met de meeste stemmen; hier kan de docent zijn onderwijs en de leeractiviteiten op aanpassen. Het beoordelen van bijdragen van studenten gebeurt automatisch (docent kan wel scores handmatig controleren en aanpassen), wat tijd bespaart.

Didactiek

 

Bij elke les gaat het om de afstemming van leeruitkomsten, onderwijs- en leeractiviteiten en toetsing. Dit proces wordt constructive alignment (Biggs&Tang,2011) genoemd.

Voor studenten is het belangrijk te werken aan leeractiviteiten die belonend zijn. Dat kan een beloning zijn in de vorm van een cijfer voor opdrachten of door leeractiviteiten aan te bieden die helpen voor het vak of het tentamen te slagen. Daarvoor moeten leeruitkomsten, leeractiviteiten en toetsing aansluiten op elkaar. Tijdens het eerste intakegesprek bespreekt O&O deze constructive alignment met docenten bij het inzetten van Perusall in hun onderwijs.

Bij het inzetten van Perusall moet dit de basis zijn. Om die reden ondersteunt O&O docenten bij het (eerste) gebruik van Perusall. Dit gebeurt tijdens een intakegesprek.

undefined

 

Leeruitkomsten (en toetsing) waarbij het gebruik van Perusall mogelijk is:

 • Kritische reflectie, waarbij de docent studenten vraagt kritisch naar de tekst te kijken en opmerkingen te plaatsen bij stukken waar ze het niet mee eens zijn, opmerkingen over hebben of waar ze hun mening willen/kunnen aanvullen. Mogelijke opdrachten:

- evaluatie van het standpunt van de auteur,

- benadering in de teksten vergelijken met andere benaderingen,

- reflecteren aan de hand van de literatuur.

Toetsing kan plaatsvinden op de hoeveelheid en kwaliteit van de annotaties.

 • Samenwerkend leren, waarbij de docent studenten actief vraagt om op elkaar te reageren en met elkaar in discussie te gaan bij het lezen van de tekst. Toetsing kan plaatsvinden op de hoeveelheid en kwaliteit van annotaties en reacties op elkaar.
 • Inhoudelijke leeruitkomsten voor een vak. Perusall kan gebruikt worden voor:

- het identificeren van 'gaps in knowledge' doordat docenten inzicht krijgen in wat studenten niet snappen en waar de meeste vragen/opmerkingen over zijn,

- het bevorderen van het leerproces van de student door zich tijdig en in samenwerking met medestudenten en docent voor te bereiden op de les, waardoor de lessen beter benut kunnen worden.

Toetsing van inhoud/kennis kan plaatsvinden buiten Perusall.

 

Bij de start van de course of opdrachten geef je hierover instructie, richtlijnen en uitleg.

 

 

Voor je met Perusall wilt gaan werken, is het handig om je voor te bereiden wat je met de inzet van Perusall wilt bereiken. De volgende vragen helpen daarbij:

 • Voor welk vak / onderwijseenheid wil je Perusall inzetten?
 • Waarom wil je Perusall inzetten?
 • Voor welke leeruitkomsten wil je Perusall inzetten? Hoe toets je deze leeruitkomsten? (met Perusall of anders?)
 • Op welke manier wil je Perusall gaan inzetten in het onderwijs? (bijv. wekelijks een artikel aanbieden, eenmalig een bestand aanbieden,…)
 • Hoe zorg je voor een goede inbedding in het onderwijs (bijv. tijdens klassikale bijeenkomsten ingaan op de vragen en opmerkingen die in Perusall geplaatst zijn, …)
 • Hoe stimuleer je het gebruik van Perusall onder studenten? Is er voor de studenten een ‘beloning’? Hoe beloon je studenten en op basis waarvan?
 • Hoe groot is de groep studenten die hier gebruik van gaat maken? Deel je de totale groep in in subgroepen? Advies: groepen niet groter dan max. 20 studenten
 • Hoeveel docenten gaan ermee werken? Wat is de rolverdeling?

En heel belangrijk:

 • Hoe ga je studenten instrueren? Dit moet o.a. omvatten: een eerste uitleg en demonstratie van de tool, de leeruitkomsten die je wilt realiseren en de verwachtingen die je hebt t.a.v. de studenten.
 • Denk vervolgens nadat studenten Perusall hebben gebruikt, na over het doel van elke les. Wat wil je bereiken? Bereid je goed voor op de les door de annotaties in Perusall te reviewen en te bepalen welke discussies of andere leeractiviteiten je op basis daarvan wilt organiseren tijdens de les.

 

Voor je met Perusall wilt gaan werken, is het handig om je ook praktisch voor te bereiden. De volgende vragen helpen daarbij:

 • In welke course wil je Perusall gebruiken?
 • Welke bestanden wil je aanbieden in Perusall? (i.v.m. auteursrecht is contact met HanzeMediatheek nodig)
 • Wanneer wil je Perusall gebruiken? In welke periode?
 • Aan welke ondersteuning heb je behoefte? Tool-technisch, didactisch, instructiemateriaal, begeleiding on the job, …?

[anchornavigation]