OER in het Nederlandse Hoger Onderwijs

Podcast 'De Onderwijsvernieuwers'

In de nieuwe podcastserie van het Versnellingsplan, De Onderwijsvernieuwers, gaan Tjip de Jong en Philip Stein in zes afleveringen in gesprek met onderwijsvernieuwers uit het hoger onderwijs over innovatie met ICT. 

 

In aflevering 2 'Regie op leermaterialen' wordt de Nationale Aanpak Digitale en Open Leermaterialen besproken.

  • Hoe komen we tot een groter aanbod en gebruik van open en toegankelijk digitaal leermateriaal?
  • Wat vraagt dit van de instellingen en de docenten?
  • Welke afspraken en randvoorwaarden zijn nodig op het vlak van auteursrechten, data en inkoop?

 Huib de Jong (kwartiermaker open digitale leermaterialen en auteur van de nationale aanpak) en Robert Schuwer (lector OER aan Fontys Hogeschool en aanvoerder van de zone Digitale leermaterialen) gaan hier dieper op in tijdens deze aflevering. 

 

Beluister de aflevering op hieronder of op de website van het Versnellingsplan.

 

Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek

In de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 'De waarde(n) van weten' staat dat alle docenten in het ho in 2025 hun onderwijsmaterialen vrij beschikbaar stellen zodat zij gebruik kunnen maken van elkaars (digitale) onderwijsmaterialen.

Stimuleringsregeling OCW

Het ministerie van OCW, in samenwerking met SURF, stimuleert het ontwikkelen, delen en hergebruiken van open onderwijs door middel van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.

Meer informatie over de regeling is te vinden op de site Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs. Ook de lopende projecten en in eerdere jaren ontwikkelde onderwijsmaterialen zijn hier te downloaden.

Rol van SURF

SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland, heeft in verschillende thema-uitgaven het onderwerp open en blended onderwijs verder verkend en de stand van zaken in Nederland beschreven.

[anchornavigation]