Stappenplan beleid op open leermaterialen

Instellingen en docenten binnen het Nederlandse hoger onderwijs ontwikkelen en gebruiken open leermaterialen nog niet op grote schaal. Door leermaterialen te delen en te hergebruiken via een open licentie, komt meer en kwalitatief goed materiaal vrij beschikbaar. Maar hoe ontwikkel je visie en beleid over open leermaterialen?

Op de website van SURF vind je het 'Stappenplan beleid voor het delen en hergebruik van open leermaterialen'. 

Voor de beleidmakers heeft SURFacademy in 2018 een Leergang Beleid voor open leermaterialen georganiseerd. 

Visiedocument leermaterialen in 2025

In 2017 hebben de Vereniging van Universiteiten, de Vereniging Hogescholen en SURF een gezamenlijke Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie met ICT opgesteld.

De versnellingsagenda is uitgewerkt in een vierjarig Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT, dat ruimte biedt aan universiteiten en hogescholen om substantiële stappen te zetten, binnen hun eigen instelling én in samenwerking met andere instellingen.

Binnen het Versnellingsplan werken universiteiten en hogescholen in acht zones aan versnelling van onderwijsinnovatie met ICT. 

Zone 4: Naar digitale (open) leermaterialen heeft een Visiedocument leermaterialen in 2025 opgesteld, waarin de optimale mix van leermaterialen centraal staat. Je leest ook welke rol in het bereiken van deze optimale mix de open leermaterialen spelen.

Kwaliteitswaarborging

Gebruik van open leermaterialen in het onderwijs heeft veel voordelen:

  • werkdruk vermindering en efficiëntie bij het maken van leermateriaal;
  • het continu actualiseren en aanpassen van het materiaal draagt bij aan de kwaliteit van het leermateriaal;
  • studenten hebben toegang tot verschillende leermaterialen en kunnen het materiaal kiezen dat aansluit bij hun voorkeur;
  • open leermaterialen vergroten toegankelijkheid van onderwijs.

Een grote hindernis voor docenten, als het op hergebruik van leermaterialen aan komt, is de kwaliteit van het materiaal.

Want hoe borg je de kwaliteit in de open leermaterialen die je zelf ontwikkelt? En hoe beoordeel je de open materialen van anderen die je graag in je les wil gebruiken? 

SURF heeft in samenwerking met een aantal experts op het gebied van open en online onderwijs een Stappenplan Kwaliteitsmodel voor open leermaterialen ontwikkeld.

Zo wordt het vage begrip 'kwaliteit van leermaterialen' concreet gemaakt en de eisen en verwachtingen van de docenten expliciet.

Webinar 'De optimale mix van leermaterialen in 2025'

    

Verantwoording

Informatie op deze pagina is gebaseerd op de website van SURF  https://openleermaterialen.surf.nl/ , met de licentie Creative Commons Naamsvermelding 4.0 International.

[anchornavigation]