Beeldbank van Nederland

is een van de oudste beeldbanken op het gebied van kunst, cultuur en geschiedenis van Nederland.

 • Bevat online erfgoedcollecties - schilderijen, tekeningen, postzegels, affiches en foto's - uit meer dan honderd Nederlandse musea, archiven en bibliotheken.
 • Het Geheugen van Nederland is een dienst van de Koninklijke Bibliotheek. Bij de KB worden alle digitale afbeeldingen opgeslagen en wordt de website van het Geheugen onderhouden. 
 • Het programma is inmiddels afgelopen. In 2012 zijn de laatste collecties aan de website toegevoegd. Sindsdien is het niet meer mogelijk nieuwe collecties aan het Geheugen toe te voegen. Dit zal voorlopig zo blijven. De Koninklijke Bibliotheek blijft de website onderhouden.
 • Het Geheugen van Nederland levert waar mogelijk afbeeldingen aan de Europese beeldbank Europeana.

Zoeken naar afbeeldingen

De collectie afbeeldingen is door te zoeken:

 • op één of meerdere zoektermen;
 • per instelling (alfabetisch);
 • per thema: Geschiedenis en samenleving, Kunst en cultuur, Ruimte en omgeving, Media en communicatie;

Het is mogelijk om de zoekresultaten te ordenen op:

 • alfabetische volgorde op titel,
 • alfabetische volgorde op maker,
 • alfabetische volgorde op collectie,
 • chronologische volgorde voor zover de datering bekend is.

Gebruik van afbeeldingen uit Geheugen van Nederland

Op de werken op deze website (zoals illustraties, foto’s en teksten) rust veelal nog auteursrecht.

Dit kan met name het geval zijn bij materiaal van na 1875. Het auteursrecht op (onderdelen van) een werk eindigt namelijk 70 jaar na de dood van de maker(s) die eraan heeft/hebben bijgedragen, zoals een auteur, illustrator, fotograaf, etc.

Wanneer er nog auteursrecht op (onderdelen van) een werk rust, mag je alleen een print of kopie maken die bestemd is voor eigen oefening, studie of privégebruik. Je mag het werk niet verspreiden of herpubliceren, niet op papier noch digitaal, zoals via internet.

Voor elke andere vorm van verspreiding/herpublicatie, zowel niet-commercieel als commercieel, op papier of digitaal, is voorafgaand toestemming nodig van de Rechthebbenden (zowel de Instelling, die eigenaar dan wel bezitter is van het object, dat aan de digitale afbeelding ten grondslag ligt als van de betreffende auteur/maker(s) en/of uitgever).

Indien de auteursrechten zijn verstreken, mag je – voor welk doel dan ook – de bestanden zonder betaling of gebruiksbeperkingen hergebruiken op voorwaarde dat bronvermelding wordt toegepast door te vermelden dat de tekst/afbeelding afkomstig is van de Instelling die de fysieke collectie in haar bezit heeft. 

Verwante informatie

[anchornavigation]