PubMed Search Builder

PubMed heeft ook een geavanceerde zoekoptie, genaamd the Advanced Search Builder. Deze vind je via Advanced vlak onder de zoekbalk. De Advanced Search Builder bestaat uit twee onderdelen, de PubMed Advanced Search Builder en History and Search Details.

In de Search Builder kun je jouw zoektermen aan de Query box toevoegen, en van daaruit met je volledige zoekstring zoeken in PubMed. 

Onder History vind je de zoekgeschiedenis terug en kun je de (individuele) zoekacties naar de Query box sturen om ze te combineren. 

Boolean operatoren

Om zoekacties te combineren gebruik je booleaanse operatoren. Bijv. als je een zoekonderdeel compleet wilt maken door MeSH zoekacties te combineren met zoekacties waarbij je op woorden in de titel en abstract zoekt ([tiab] zoekacties).

OR
Wanneer je OR gebruikt, vind je publicaties die aan de ene zoekterm voldoen óf aan de andere óf beide zoektermen.
OR gebruik je als je wilt uitbreiden (OR=mORe).
Bijv. diabetes mellitus[mesh] OR diabetes[tiab]

AND
Je gebruikt AND als de publicaties aan beide zoektermen moeten voldoen.
Als je op zoek bent naar artikelen over fysiotherapie bij diabetes, dan gebruik je: diabetes mellitus[mesh] AND physical therapy modalities[mesh], of nog beter is:
(diabetes mellitus[mesh] OR diabetes[tiab]) AND (physical therapy modalities[mesh] OR physical therapy[tiab]).
BelangrijkWanneer je AND en OR combineert, let er dan op dat de ( ) goed staan.
Met (diabetes mellitus[mesh] OR (diabetes[tiab] AND physical therapy modalities[mesh]) OR physical therapy[tiab]) krijg je heel andere resultaten...

NOT
Wanneer je NOT gebruikt, sluit je alle publicaties uit die aan een zoekterm voldoen.
Ben je op zoek naar artikelen over diabetes, maar niet zwangerschapsdiabetes,
dan kun je gebruiken: diabetes mellitus[Mesh] NOT "gestational diabetes"[tiab].
BelangrijkArtikelen die over beide types diabetes gaan, vind je nu ook niet, terwijl die wel over jouw onderwerp kunnen gaan.

Verschillende zoekpogingen combineren

Wanneer je onderzoeksvraag opsplitst in verschillende deelonderwerpen, kun je deze eerst los opzoeken in PubMed.

Stel je voor, je wilt informatie vinden over wat de beste techniek is om een subcutane injectie toe te dienen bij kinderen.

Zet dan eerst een deelonderwerp in de query box, en klik op Add to history onder het menu bij Search. Zo verlaat je dit scherm niet, maar zie je wel hoeveel resultaten het eerste deelonderwerp oplevert. 

Add to History

Zo kun je de verschillende deelonderwerpen aan de History toevoegen. Het kan zijn dat je heel veel resultaten krijgt met een algemeen onderwerp zoals technique. Je kunt er dan voor kiezen om ook een zoekactie uit te proberen waarbij die zoektermen per se in de titel of abstract van een artikel moeten voorkomen. 

Alle deelonderwerpen

 

Klik dan op de ... van de deelonderwerpen die je wilt combineren. Klik bij het eerste deelonderwerp op 'Add to Query' en vanaf dan op Add with AND.

add with and

 

In de Query Box wordt nu je complete zoekstring opgebouwd. Wanneer je alle deelonderwerpen hebt toegevoegd, klik je achter Add to History op Search en je wordt naar de resultaten lijst geleidt. 

Search

 

Je hebt nu je verschillende deelonderwerpen met elkaar gecombineerd!

Advanced Search demo Laupus Library (USA)

Andere relevante Library Guides

[anchornavigation]