Zoeken met CINAHL Subject Headings

Klik op CINAHL Subject Headings in de oranje balk. Hier vind je de thesaurus met trefwoorden die toegekend worden aan de artikelen.

Typ in de zoekbox social media en klik op Browse.

Vink bij de resultaten 'Social Media' aan. De subheadings komen in beeld, standaard worden ze allemaal meegenomen. Je kunt ook een keuze maken. 

Soms kun je kiezen voor Explode (meer specifiekere termen voor dit onderwerp worden toegevoegd).

Standaard is de keuze voor Exact Subject Heading. Je kunt dit veranderen in Major Concept (onderwerp speelt een belangrijke rol in het artikel). Klik op 'Search Database'.

Voeg eventueel meer thesaurustermen over dit onderwerp toe. Gebruik voor het combineren 'OR'. 

 

Als je hiermee klaar bent, klik je op 'Search Database'. De CINAHL Subject Heading(s) staan nu in de zoekbox met bv. de vermelding MH of MM. MH voor Exact Subject Heading of MM voor Exact Major Subject Heading.

De zoekstring wordt:

(MH ("Social Media" OR "Online Social Networking") )

 

Let op : 

​Voor het onderwerp tieners kun je zelf een zoekstring maken met title/abstract/thesaurusterm of  je zoekresulaten filteren met behulp van 'Refine Results' door te kiezen voor Age > Adolescent: 13-18 years

Zoeken met title en/of abstract

Je zoekt. artikelen over het inzetten van social media om gezond leven te bevorderen bij tieners.

Daarvoor gebruik je o.a. de zoekterm: social media

Helaas kent CINAHL geen combinatie van de zoekvelden Title en Abstract, daarom moet je dat zelf aanpassen. Je typt in twee zoekboxen hetzelfde woord of dezelfde woorden en verandert 'Select a Field (optional)' in het ene geval in Title en in het andere geval in Abstract. De Booleaanse operator verander je in een OR, want het betreft een combinatie van zoektermen betreffende hetzelfde onderwerp.

 

Wil je met synoniemen of gerelateerde begrippen zoeken? Dan voeg je die zoektermen ook toe.

De zoekstring wordt :

( TI ( "social media" OR Facebook OR YouTube ) OR AB ( "social media" OR Facebook OR YouTube ) )

 

Let op :

​Voor het onderwerp tieners kun je zelf een zoekstring maken met title/abstract/thesaurusterm of  je zoekresulaten filteren met behulp van 'Refine Results' door te kiezen voor Age > Adolescent: 13-18 years

Combineren van zoekacties over hetzelfde onderwerp

Je hebt twee zoekacties over hetzelfde onderwerp (social media) gedaan. Eén met Title/Abstract, één met thesaurustermen. De resultaten van deze beide zoekacties wil je combineren. Hiervoor ga je naar 'Search History'. Je vinkt beide zoekacties aan en klikt op 'Search with OR', want de zoekacties gaan immers over hetzelfde onderwerp.

De zoekstring wordt:

( ( MH ( "Social Media" OR "Online Social Networking" ) OR TI ( "social media" OR Facebook OR YouTube ) OR AB ( "social media" OR Facebook OR YouTube ) )

Combineren van zoekacties over verschillende onderwerpen

Je zoekt artikelen over het inzetten van social media om gezond leven te bevorderen bij tieners. Je hebt gezocht naar 'social media' en naar 'het bevorderen van gezond leven'. Deze beide zoekacties wil je alvast combineren.

Op onderstaande afbeelding zie je dat S3 de combinatie is van title/abstract/thesaurusterm voor 'social media'. S6 is hetzelfde voor 'het bevorderen van gezond leven'. Vink S3 en S6 aan en klik op 'Search with AND', want het betreft een combinatie van verschillende onderwerpen. Door de combinatie met de Booleaanse operator 'AND' zakt het aantal resultaten enorm.

De zoekstring wordt: 

( ( MH ( "Social Media" OR "Online Social Networking" ) OR TI ( "social media" OR Facebook OR YouTube ) OR AB ( "social media" OR Facebook OR YouTube ) ) AND ( ( MH "Health Promotion" OR TI ( "health promotion" OR "promotion of health" ) OR AB ("health promotion" OR "promotion of health" ) ) 

Let op:

kijk bij 'Zoeken met proximity' naar een alternatieve manier van zoeken voor 'het bevorderen van gezond leven'

Tutorial

Zoeken met proximity

Je zoekt. artikelen over het inzetten van social media om gezond leven te bevorderen bij tieners. Als zoekterm gebruik je 'health promotion'. Je vraagt je af of het ook relevant is te zoeken op bv. 'promotion of health*'. Met de proximity-search kun je aangeven binnen hoeveel woorden afstand de door jouw gezochte woorden van elkaar mogen staan. Tussen de woorden health en promotion zet je bv. N5, d.w.z. dat de afstand 5 woorden mag zijn.

De zoekstring wordt: 

( ( MH ( "Social Media" OR "Online Social Networking" ) OR TI ( "social media" OR Facebook OR YouTube ) OR AB ( "social media" OR Facebook OR YouTube ) )  AND ( ( MH "Health Promotion" OR TI health* N5 promotion OR AB health* N5 promotion ) ) 

Kijk voor een uitleg over trunceren (health*) bij 'Introductie' > ''Zoektechnieken'.

Verfijnen

Met behulp van 'Refine Results' kun je de resulaten filteren en daardoor nog beter laten aansluiten bij je zoekvraag.

- Publication Date

- Source Types; voor wetenschappelijke artikelen vink je 'Academic Journals' aan

- Language

- Age; voor artikelen over tieners vink je 'adolescent: 13-18 years' aan

Vinden van de full text van een artikel

CINAHL is een bibliografische databank, d.w.z. dat er een aantal full text artikelen van EBSCO zelf in opgenomen zijn. Via de link onder een referentie kun je de full text vinden bij één van de andere databanken ('Full Text from Sage Journals Online' of 'Full Text from ScienceDirect' o​f  'Find this article in full text from Springer' of 'View record from Wiley'') of je kunt het proberen te vinden via de catalogus ('Check Hanze.WorldCat for full-text). Als het artikel aanwezig is, klik je op 'Online toegang'.

Als het artikel niet aanwezig, kun je het altijd via Google Scholar proberen. Gebruik Google Scholar ook via de HanzeMediatheek. Plak de titel in de zoekbox en hopelijk vind je het artikel dan wel.

[anchornavigation]