Zoeken in Google Scholar

Google Scholar is een wetenschappelijke zoekmachine, die zich beperkt tot het zoeken naar wetenschappelijke publicaties. De full text van de artikelen is niet altijd vrij toegankelijk, maar als je bent ingelogd bij de HanzeMediatheek zijn veel meer artikelen wel toegankelijk.

Google Scholar zoekt naar artikelen die alle opgegeven zoektermen bevatten. Het is niet noodzakelijk de zoektermen te verbinden met het woord AND. Google Scholar zoekt standaard naar variaties van een woord, dus zowel naar 'teen' als naar 'teens'. 

De asterisk wordt op een heel andere manier gebruikt dan in de meeste databanken. De asterisk vervangt niet een letter of een aantal letters maar een woord. Met "promotion*health" zoek je o.a. naar 'promotion of health' of 'promotion for health' of 'promotion and health'.

Geavanceerd zoeken : klik links boven in Google Scholar op het 'hamburgermenu'. Eén van de opties in het uitklapmenu is 'Geavanceerd zoeken'. 
Een zoekresultaat in Google Scholar kan meerdere links bevatten, die toegang geven tot de full text van een artikel.
 
Wanneer het via de links niet lukt, kun je ook nog 'Alle versies' proberen.

Nadeel van Google Scholar is dat de zoekmachine minder systematisch zoekt.

Full text artikelen zoeken in Google Scholar

Google Scholar is zeer bruikbaar voor het zoeken naar de full text van een artikel. Mocht de full text via een databank niet toegankelijk zijn, dan loont het vaak de moeite het alsnog via Google Scholar te proberen door de titel van het artikel in de zoekbox te plakken.

Een zoekresultaat in Google Scholar kan meerdere linkjes bevatten, die toegang geven tot de full text van een artikel. 

Wanneer het via de linkjes niet lukt, kun je ook nog 'Alle versies' proberen.

Citatiezoeken met behulp van Google Scholar

Google Scholar kun je ook gebruiken als citatiedatabank. Bij een referentie wordt meestal vermeld hoe vaak het artikel is geciteerd door andere onderzoekers. Als je klikt op 'Geciteerd door ...' komt de lijst van citerende publicaties (artikelen en boeken) in beeld. Dit is een handige manier om recentere publicaties te vinden. 

[anchornavigation]