Waar staat PICO voor?

Bij het opzoeken van bestaande literatuur over een bepaald onderwerp is het belangrijk om een duidelijke onderzoeksvraag op te stellen. Een veel gebruikte methode in de medische wereld is de PICO-methode. Hierbij formuleer je je vraag zo dat alle belangrijke onderdelen er in staan, en waarmee je makkelijk de effectiviteit van één interventie kan onderzoeken of twee interventies met elkaar kan vergelijken. PICO bestaat uit de volgende onderdelen:

 

P -  Populatie, Patiëntengroep of Probleem waarin je geïnteresseerd bent. Denk hierbij aan opvallende kenmerken (bijv. een bepaalde leeftijdsgroep), of aan een specifieke problematiek (bijv. dementie)

I  -  Intervention, die je wilt onderzoeken. Denk hierbij aan wat er met de patiënt moet gebeuren (bijv. therapie, operatie, medicatie)

C - Control, of Comparison, oftewel het alternatief wat je wilt onderzoeken (bijv. placebo, ander soort therapie, geen medicatie)

O  - Outcome, de uitkomst. Denk hierbij aan waar de interventie tegen moet werken (bijv. bepaalde complicatie)

 

Voorbeeld PICO

Stel je voor: je loopt stage in een verzorgingstehuis. Er wonen veel oudere mensen met dementie. Je ziet dat ze moeite hebben met het regelmatig tandenpoetsen, en daardoor een slecht gebit krijgen. Je bent benieuwd of er in de literatuur bekend is wat effectiever zou zijn om de tanden gezond te houden: als de verpleegkundigen de patiënten helpen bij het tandenpoetsen of wanneer de patiënten dit zelfstandig zouden doen. 

 

De bijbehorende PICO is:

 

P - ouderen met dementie

I - hulp bij het tandenpoetsen

C - zelfstandig tandenpoetsen

O - gezond gebit

 

Op de volgende pagina gaan we verder met dit voorbeeld, en gaan we zoektermen zoeken.

Andere handige Library Guides

Hier zijn wat handige links naar andere relevante Library Guides of hulpmiddelen

[anchornavigation]