5.1 Informatie gebruiken en beoordelen

Geschiktheid van de gevonden informatie

 

Het zoeken naar informatie resulteert in een hoeveelheid webpagina's of documenten. Bij het selecteren van informatiebronnen spelen twee aspecten een rol. Allereerst moet de informatiebron passen bij de informatiebehoefte. Wie bijvoorbeeld een lezing geeft over voeding en gezondheid aan een groep middelbare scholieren, heeft niet veel aan een proefschrift of dissertatie. De informatie die daarin staat is veel te wetenschappelijk. Als er in de presentatieruimte alleen een dvd-speler staat dan heb je niets aan een videoband.

 

Het tweede aspect waar je op moet letten is de betrouwbaarheid van de informatiebron. Hoe objectief is de informatiebron? Hoe deskundig? Wordt er verwezen naar achterliggende bronnen? Zo ja, kun je die dan terugvinden zodat je kunt kijken of je tot dezelfde conclusie zou komen?

Om een goede selectie te maken uit je resultatenlijst, moet je deze kunnen evalueren op kwaliteit en het nut ervan. Er zijn verschillende redenen waarom sommige bronnen geschikt zijn en andere niet. Zo kan de informatie gekleurd zijn doordat de makers denken vanuit een bepaald wetenschappelijke perspectief, een levensovertuiging, een commercieel oogpunt, etc.

Gebruik daarom altijd verschillende bronnen en vergelijk ze met elkaar.

5.2 Minilecture: Bronnen beoordelen

5.3 Algemene criteria

Om een informatiebron te beoordelen kun je jezelf een aantal vragen stellen:

Actualiteit

 • Is de informatie nog geldig?
 • Wanneer is het materiaal uitgegeven? Is de inhoud daarmee verouderd?

Betrouwbaarheid

 • Noten, citaten en literatuuropgaves maken informatie controleerbaar. Je kunt de bronnen die de auteur gebruikt heeft zelf lezen om te zien of je het met zijn interpretatie eens bent. Als informatie niet controleerbaar is, is ze minder betrouwbaar.
 • Hoe wordt het materiaal gewaardeerd door deskundigen?
 • Wordt het materiaal ook vermeld in andere bronnen?

Autoriteit

 • Wie is de auteur? Is dit een deskundige? Is hij/zij nog actief op dit vakgebied?
 • Van welke organisatie of instelling komt de informatie? Wat zegt dit over de kwaliteit?
 • Is de informatie geredigeerd? Is dit een deskundige redactie?

Doel/Objectiviteit

 • Voor welke doelgroep, met welke intentie is het materiaal samengesteld? Is de informatie misschien gekleurd of zelfs gecensureerd? (bijv. propaganda, reclame, wervende tekst)
 • Bevat de bron vooral feiten of meningen? Worden meningen met feiten onderbouwd?
 • Is de informatie volledig? (worden alle invalshoeken meegenomen?)
 • Is deze informatie juist? Komt het overeen met andere bronnen?​

5.4 Criteria voor internetbronnen

Op het internet kan iedereen alles wat hij wil verkondigen. Er is geen commissie die eist dat de informatie juist is of dat de uitingen objectief zijn. Ook is hier het verschil tussen commerciële informatie, propaganda e.d. niet altijd even duidelijk. Je moet dus steeds zelf uitzoeken of de informatie betrouwbaar genoeg is en als je informatie van webpagina's wilt gebruiken moet je extra voorzichtig zijn en nadenken welke rol je die informatie geeft in je betoog of analyse.

 

CRAP-test

 

CRAP-test gebaseerd op en vertaald van https://kscinfolit.files.wordpress.com/2011/07/crap-test-map-1-1.jpg

Ga naar stap 6

[anchornavigation]