Trots op je scriptie?

Eindelijk: je scriptie is af! En wat ben je er trots op!

Wist je dat je je scriptie kan publiceren in de HG-repository en op HBO-Kennisbank?

Als student heb je zeker voordeel bij het publiceren van je afstudeerwerk:

  • Het is je visitekaartje voor de arbeidsmarkt dat door toekomstige werkgevers bekeken kan worden,
  • het is jouw introductie waarmee je zichtbaar wordt voor vakgenoten en in je gekozen vakgebied
  • en uiteindelijk is iedereen gebaat met het openbaar en beschikbaar maken van kennisproducten!

HBO Kennisbank

Laat je moeder
niet de enige zijn die je scriptie te lezen krijgt.

Publiceer je scriptie op de HBO-kennisbank en zorg
voor een goeie start van je carrière.

Scriptie Publiceren op de HBO Kennisbank

HBO-Kennisbank

Voorwaarden voor plaatsing van scripties op de HBO-Kennisbank

Twijfel je of jouw scriptie geschikt is voor publicatie vanwege eventuele vertrouwelijke info? Lees dan goed de tips die je vind in de documenten hieronder. Lees hoe je jouw scriptie kunt anonimiseren en check het met je afstudeeropdrachtgever (toestemmingsformulier).

 

Je scriptie moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen voor je deze mag uploaden in de HBO Kennisbank.

Scripties die met een zeven of hoger beoordeeld zijn, komen in aanmerking voor plaatsing als:

  • de student en (indien van toepassing) de opdrachtgever toestemming hebben gegeven voor plaatsing;

  • de scriptie geen vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige informatie bevat;

  • er geen auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de rechthebbende in geplaatst is;

  • je bent zelf auteursrechthebbende van de scriptie en bepaalt zelf het gebruiksrecht;

    • kies je een gebruiksrecht anders dan 'alle rechten voorbehouden', zorg dan dat deze informatie ook in het document zelf is opgenomen.

 

Upload nu je scriptie!

HBO-Kennisbank video

[anchornavigation]