Wat is belangrijk bij een subsidieaanvraag?

Bij een subsidieaanvraag krijg je steeds vaker te maken met verwachtingen omtrent Open Science, waarvan datamanagement een onderdeel is. Steeds vaker wordt aan onderzoekers gevraagd de data volgens de FAIR-principes (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) beschikbaar te maken. Op welke wijze je hieraan kunt voldoen, hangt af van meerdere factoren in je onderzoek.

 

Denk daarom al tijdens het schrijven van je aanvraag of projectvoorstel aan het volgende:

  • Wat zijn de Open Science-vereisten van de desbetreffende call of subsidiegever?
  • Hoe sta je zelf tegenover het delen van data?
  • Wat zijn de ambities op het gebied van Open Science en FAIR data van de Hanzehogeschool en eventuele samenwerkingspartners? 
  • Hoe verhouden de Open Science-verwachtingen van je instelling of subsidiegever zich tot een eventuele samenwerking met bedrijven? Open Access en Open Data kunnen vaak op gespannen voet staan met zaken omtrent geheimhouding en intellectueel eigendom.
  • Wat voor data verwacht je te verzamelen of gebruiken? Zijn er verwachte restricties voor het openbaar maken van deze data? "Zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig" is hierbij een veelgehoord uitgangspunt.

Datamanagementparagraaf

Steeds meer subsidieverstrekkers vragen onderzoekers een datamanagementparagraaf te schrijven als onderdeel van een subsidieaanvraag. Hierin staat kort beschreven hoe de data tijdens het onderzoek worden opgeslagen en beheerd en hoe deze na afloop van het onderzoek (zo open mogelijk) beschikbaar worden gemaakt. Als het voorstel wordt goedgekeurd en de subsidie wordt toegekend, moet de paragraaf vaak worden uitgewerkt naar een volledig datamanagementplan (DMP). 

De Hanzehogeschool heeft voorbeeldmodules ontwikkeld die je kunt gebruiken voor de datamanagementparagraaf in een subsidievoorstel. Deze modules zijn opgesteld op basis van het template voor subsidieaanvragen van SIA-RAAK. Deze voorbeelden kun je vinden in een document op de pagina over onderzoeksvoorstel op Mijnhanze.nl.

Kosten voor datamanagement

Naast het schrijven van een datamanagementparagraaf, verwachten subsidiegevers ook dat je de kosten voor datamanagement meeneemt in de subsidieaanvraag of projectvoorstel. Voor aanvragen bij NWO kun je gebruik maken van de module Materieel Krediet

De Universiteit van Utrecht heeft een gids ontwikkeld voor een inschatting van de kosten van data management in een onderzoeksproject. Deze gids biedt hiervoor een overzicht van de verschillende categorieën, zoals dataverzameling, opslag en beveiligingsmaatregelen, waar je kosten kunt verwachten. Daarnaast wordt ook informatie gegeven over welke kosten in aanmerking komen voor subsidie. 

[anchornavigation]