Gebruiken van bestaande data

Naast literatuuronderzoek is een belangrijke voorbereidende stap in je onderzoek om te kijken of er al bestaande data zijn om je onderzoeksvraag mee te beantwoorden. Hergebruik van onderzoeksdata kan dubbele dataverzameling voorkomen, kan je eigen project verrijken en kan daarnaast ook heel geschikt zijn voor studenten om onderzoek voor hun scriptie mee uit te voeren.

 

Bestaande onderzoeksdata kun je vinden in het Europese wetenschapsportaal OpenAire en ook de online database Statline van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft veel te bieden op het gebied van sociaal-economische gegevens in Nederland.

 

Daarnaast kun je ook veel data vinden in online data repositories, zoals DataversNL. De databases GESIS (Eurobarometer) en ICPSR (sociaal-wetenschappelijke, medische, onderwijskundige en economische data) bieden de mogelijkheid om op variabelen te zoeken. In de betawetenschappen zijn vaak domeinspecifieke repositories beschikbaar. Kijk op re3data.org om een geschikte repository te vinden.

 

Library Guide 'Discovering Existing Research Data'

Meer informatie over het zoeken naar bestaande onderzoeksdata vind je in de Library Guide 'Discovering Existing Research Data'. Hierin is ook meer informatie te vinden over verschillende repositories waar je data kunt vinden en over het (her)gebruiken van secundaire data.

Waar moet je aan denken bij hergebruik van data?

Voordat je bestaande onderzoeksdata opnieuw kunt gebruiken, zijn er een aantal dingen waar je op moet letten: 

  • Controleer of de data van een betrouwbare bron afkomstig zijn.
  • Gebruik je data van een bedrijf of organisatie waarmee je samenwerkt?
    • Ga na of je een geheimhoudingsverklaring moet ondertekenen. Wat staat hierin vermeld over het kunnen gebruiken van data voor een publicatie?
  • Wat zijn de voorwaarden voor gebruik van de data? Moet er een ethische toetsing aan voorafgaan?
  • Welke licentie is op de data van toepassing? Zie de website van de Creative Commons voor uitleg over veelgebruikte licenties voor data.
  • Zorg voor juiste vermelding van de bronnen van je data.

 Meer informatie hierover is te vinden in onze Library Guide Discovering existing data.

[anchornavigation]