Exporteren

Je kunt je referenties exporteren zodat een andere gebruiker ze kan importeren zonder dat je de folder of het project hoeft te delen, of om ze te importeren in bijv. een andere referentiemanager. 

Referenties exporteren:

 • Navigeer naar de map die je wilt exporteren
 • Selecteer indien gewenst de referenties die je wilt exporteren
 • Klik op Share > Export references
 • Kies of je alle referenties uit de gekozen folder wilt exporteren of alleen de geselecteerde
 • Kies het formaat waarin je de referenties wilt exporteren
 • Klik op Export

Folders delen

Je kunt folders met referenties delen met specifieke gebruikers en/of alle andere gebruikers binnen de Hanzehogeschool. Dit kan ook buiten de Hanzehogeschool, maar degene met wie je een collectie wilt delen, heeft daarvoor wel een RefWorks-account nodig.

1. Klik op het Share & Export icoon.

2. Selecteer de Folder die je wilt delen.

3. Type de e-mailadressen van de personen die je wilt uitnodigen (één per keer) en stel in wat iemand mag doen binnen die folder:

- Can read –> gegevens bekijken en documenten lezen

- Can annotate –> gegevens bekijken, documenten lezen en annoteren

- Can modify –> documenten bekijken / lezen  /annoteren, bestaande annotaties aanpassen, documenten toevoegen, documenten verwijderen en notities toevoegen

4. Als je wilt, kun je een 'Optional Message' toevoegen

5. Klik op Share Collection

Degene, die je hebt uitgenodigd, krijgt een melding via e-mail en een melding binnen Refworks. Zij kunnen de uitnodiging accepteren of afwijzen. Als iemand geen RefWorks-account heeft, wordt deze gevraagd een account aan te maken.

NB: als je een folder deelt, deel je ook eventuele subfolders!
 

Bekijken welke folders je met wie gedeeld hebt

Aan het icoon naast de folder kunt je kunt zien of je de folder gedeeld hebt.

 

Selecteer Sharing Settings in het menu om dat wat je ingesteld hebt te bekijken of te wijzigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Sharing Settings kunt je ook:

 1. wijzigen van "private" naar "institution" (dat geeft iedereen binnen de Hanzehogeschool toegang tot jouw collectie)
 2. wijzigen individuele toegangsrechten van iemand die je eerder uitgenodigd had
 3. personen verwijderen uit jouw collectie door ernaast op de x Remove te klikken 

 

Public Folder Sharing

Klik op Create Public URL om een URL aan te maken die je kunt gebruiken om de folder te delen met anderen die geen RefWorks account hebben. 

undefined

Vanuit de publiek gedeelde folder kan iedereen die beschikt over de URL:

* Referenties exporteren naar een bestand
* Een bibliografie aanmaken in de meest gebruikte citation styles.

Als je de publieke url wilt verwijderen:

 • Ga (indien nodig) opnieuw naar Share a folder.
 • Kies de betreffende folder + Only invited people may access en klik op Done.
 • Selecteer Remove URL om de URL en daarmee de publieke toegang tot de folder te verwijderen.

undefined

Projecten delen

Project sharing: het is mogelijk projecten te delen met andere RefWorks gebruikers.

 • Iedereen met wie een project wordt gedeeld, wordt projectlid (na het accepteren van de projectuitnodiging) en heeft volledige rechten binnen het project, inclusief het toevoegen, verwijderen en wijzigen van mappen en referenties. Elk lid kan het project verwijderen, zolang het niet het huidige project van een lid is.
 • Referentie-ID's binnen een project zijn uniek. Wanneer je dus een referentie toevoegt aan een gedeeld project, ontvangt deze mogelijk een RefID die niet aansluit op de laatste RefID van een referentie die je zelf hebt gemaakt.

Stappen:

 1. Selecteer het project dat je wilt delen
 2. Klik op Share this project
 3. Voeg de mailadressen toe van de personen waarmee het project gedeeld moet worden en klik op Done

 

YouTube tutorial - Collaboration through Sharing in RefWorks

Verwante informatie

[anchornavigation]